Politica de confidențialitate pe website-ul digi.ro

În vigoare începând cu data de 27. 05.2024

În vigoare începând cu data de 11. 07.2023

Varianta in vigoare pana la data de 10.07.2023, aici.

1.CINE SUNTEM

DIGI ROMANIA S.A. (denumită anterior RCS & RDS S.A ) este o societate pe acțiuni de naţionalitate română, cu sediul în București, str. Dr. Staicovici nr. 75, sectorul 5, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/12278/1994, cod unic de înregistrare RO 5888716 ( denumită în continuare „DIGI ” sau „noi”) .

Colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al website-ului www.digi.ro (denumit în continuare „website-ul” sau “pagina de internet”), ceea ce, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene privind protecția datelor personale, ne conferă calitatea de operator de date pentru astfel de date.

Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Prezenta notă de informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacţiunii cu website-ul nostru. Aceste prevederi nu acoperă şi situaţia concursurilor publicitare.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Notă de Informare pentru a înțelege cum prelucrăm datele dumneavoastră personale.

Dacă vreţi să citiţi despre cookie-urile pe care le folosim în site, mergeţi la secţiunea COOKIE-URI (COOKIE-URI).

2.CE DATE PRELUCRĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

Atunci când vizitaţi website-ul nostru, prelucrăm date :

La utilizarea website-ului;

Atunci când vă creaţi un cont de utilizator;

Când folosiţi Contul Meu Digi;

Când cumpăraţi un produs sau un serviciu;

Când ne transmiteţi o solicitare sau o reclamaţie în legătură cu drepturile dumneavoastră;

Când faceţi o solicitare de suport tehnic;

Când vă abonaţi să primiţi newsletterele noastre;

Profilarea pe care o facem despre utilizatorii noştri prin Facebook pixel;

Profilarea pe care o facem despre utilizatorii noştri în prin Google Ads Remarketing;

Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră.

Utilizarea website-ului

Website-ul nostru se adresează persoanelor care au cel puţin 18 ani, astfel nu prelucrăm în mod voit date ale copiilor.

Website-ul colectează în mod automat anumite informații și le stochează în fișiere-jurnal. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraş), tipul de browser, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru.

Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe site-ul în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri. De asemenea, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a putea contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a ne administra pagina de internet, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor. Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe site şi a asigura securitatea site-ului. Datele sunt păstrate timp de un an de la data vizitei.

De asemenea, pagina noastră de internet utilizează cookie-uri, despre care puteți citi în secţiunea COOKIE-URI mai jos. Ca regulă generală, pentru plasarea cookie-urilor care nu sunt strict necesare funcţionalităţii paginii este necesar consimţământul dumneavoastră, pe care vi-l solicităm la intrarea pe site. Opţiunile dumneavoastră privind cookie-urile pot fi modificate oricând, instrucţiuni în acest sens fiind incluse în Politica de cookie-uri (Secţiunea COOKIE-URI).

Atunci când vă creaţi un cont de utilizator

Pagina noastră este dedicată vânzării de produse şi servicii DIGI şi gestionării contului de utilizator (Contul Meu Digi), care se pot face doar dacă vă creaţi un cont de utilizator prin completarea formularului dedicat. În cazul în care vă faceţi cont, prelucrăm toate datele menţionate în respectivele formulare şi furnizate direct de dumneavoastră (cum ar fi nume, număr contract sau factura – numai pentru clienţii persoane fizice, CNP – numai pentru clienţii persoane fizice, email, parolă, etc). Codul numeric personal este solicitat in interesul nostru legitim de a asigura securitatea contului dumneavoastra, şi a preveni crearea de conturi in numele unor persoane cu care nu există o relaţie comercială; practic, noi verificam ca CNPul furnizat sa fie legat in sistemul nostru de numărul de contract, contul fiind creat doar in caz afirmativ. În cazul persoanelor juridice este necesar ca adresa de email asociată contului să fie furnizată de reprezentantul legal, chestiune pe care operatorii noştri o verifică. Reţinem de asemenea şi adresa IP (Internet Protocol), care este adresa terminalului dumneavoastră pe internet.

Prelucrarea are loc în scopul de a vă administra contul de utilizator, şi cu excepţia CNPului explicat mai sus, este necesară pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea sau în cursul executării unui contract.

Datele nu sunt transferate în afara Uniunii Europene.

Datele asociate contului dumneavoastră sunt păstrate timp de 30 de zile de la data închiderii contului din orice motiv, cu excepţia facturilor care sunt păstrate conform Legii nr. 36 /2023 pentru modificarea Legii contabilității nr. 82/1991 (5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară) .

Când folosiţi Contul Meu Digi

Atunci când folosiţi contul Digi, aveţi acces la o serie de servicii asociate contului dumneavoastră. Cu titlu special, din cadrul contului puteţi să vă setaţi preferinţele de primire a comunicărilor de marketing (Newsletter) de la noi.

În cadrul contului Digi puteţi vizualiza datele asociate contului dumneavoastră, şi pe care noi le prelucrăm: serviciile de care beneficiaţi, istoricul comenzilor şi statusul lor, istoricul facturilor şi statusul lor. Prelucrăm de asemenea şi istoricul acţiunilor dumneavoastră din cont.

Prelucrăm aceste date atât în interesul nostru cât şi al dumneavoastră, pentru a vă putea asigura o evidenţă la zi a serviciilor de care beneficiaţi, a costurilor aferente şi a celorlalte acţiuni pe care le-aţi întreprins în ce priveşte contul dumneavoastră.

Datele dumneavoastră colectate în acest scop sunt consolidate în contul dumneavoastră şi sunt supuse regimului de retenţie al acelor date (vedeţi secţiunea Atunci când vă creaţi un cont de utilizator).

Când cumpăraţi un produs sau un serviciu

Atunci când achiziţionaţi produse sau servicii DIGI prin intermediul paginii noastre web, în plus faţă de datele contului dumneavoastră prelucrăm unele informaţii, cum ar fi adresa de livrare. Aceste date sunt furnizate direct de dumneavoastră în cadrul procesului de comandă. Reţinem de asemenea adresa IP de la care s-a făcut comanda, precum şi ora exacta a comenzii (timestamp).

Plata produselor sau serviciilor comandate este procesată de un serviciu terţ (ING BANK N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti), care este un operator independent cu privire la această prelucrare a datelor. Datele dumneavoastră de plată nu ajung la noi. Pentru a vedea detalii despre prelucrarea de date efectuata de ING BANK N.V.Amsterdam, Sucursala Bucuresti, accesaţi https://www.ing.ro/ing-in-romania/informatii-utile/protectie-date-personale.

Prelucrăm aceste date pentru a livra produsele şi presta serviciile comandate, cu alte cuvinte pentru a executa contractul încheiat cu dumneavoastră.

Datele dumneavoastră colectate în acest scop sunt consolidate în contul dumneavoastră şi sunt supuse regimului de retenţie al acelor date (vedeţi secţiunea Atunci când vă creaţi un cont de utilizator).

Când ne transmiteţi o solicitare sau o reclamaţie în legătură cu drepturile dumneavoastră

După cum este explicat în secţiunea DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ mai jos, aveţi o serie de drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Dacă folosiţi formularul online pus la dispoziţie în acest sens, sau dacă ne transmiteţi o reclamaţie prin formularul respectiv, vom prelucra numele, adresa de email si continutul solicitării / reclamaţiei, în scopul de a vă răspunde solicitării / reclamaţiei. În măsura în care trebuie să vă identificăm în acest scop, vom prelucra şi datele puse la dispoziţie în acest sens. Aceste date sunt prelucrate în temeiul interesului nostru legitim de a vă pune la dispoziţie un mijloc facil de a ne contacta, precum şi în temeiul obligaţiei legale de a vă identifica şi a vă răspunde la solicitările în legătură cu drepturile dumneavoastră ca persoană vizată.

Când faceţi o solicitare de suport tehnic

Dacă faceţi o solicitare pentru suport tehnic folosind website-ul nostru, vă cerem o serie de informaţii pe care le completaţi in mod direct, cum ar fi numele, adresa serviciului, codul de client, numărul de telefon şi alte informaţii relevante pentru identificarea solicitării dumneavoastră. Aceste date sunt prelucrate în temeiul executării contractului cu dumneavoastră.

Datele dumneavoastră colectate în acest scop sunt consolidate în contul dumneavoastră şi sunt supuse regimului de retenţie al acelor date (vedeţi secţiunea Atunci când vă creaţi un cont de utilizator).

Când vă abonaţi să primiţi newsletterele noastre

Atunci când vă abonaţi să primiţi newsletterele noastre, sau sunteţi abonat în virtutea achiziţiei unui produs sau serviciu (vedeţi mai sus secţiunea Atunci când vă creaţi un cont de utilizator), vom prelucra numele, adresa de email şi numărul de telefon în acest scop.

Nu vă utilizăm datele pentru a vă transmite comunicări comerciale (noutăţi, oferte speciale, etc) decât dacă:

(1.1.a)Achiziţionaţi un produs sau serviciu Digi şi nu vă opuneţi primirii de comunicări comerciale - o asemenea posibilitate de opoziţie vi se oferă atât la momentul achiziţiei, cât şi ulterior;

(1.1.b)În alte cazuri decât punctul (a), optați în mod expres pentru o astfel de comunicare.

In acest scop vom prelucra adresa de email pentru persoane fizice ; numărul dumneavoastră de telefon, adresa de email, judet , CUI pentru persoanele juridice. Temeiul legal al prelucrării este interesul nostru legitim de a ne promova produsele şi serviciile în cazul (a), şi consimţământul dumneavoastră în cazul (b).

În toate cazurile ne asigurăm că aveți la dispoziţie o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, fie în comunicarea propriu-zisă, fie contactându-ne în modul indicat în Secțiunea INFORMAȚII DE CONTACT. Atunci când vă dezabonaţi, comunicarea comercială încetează.

Vom utiliza totuşi adresa dumneavoastră de email pentru a vă trimite comunicări legate de contul dumneavoastră (confirmarea contului, confirmări de achiziţie şi de plăţi, comunicări de securitate, etc). Aceste comunicări nu necesită acordul dumneavoastră şi nu pot fi oprite.

Adresa de email şi numărul de telefon prelucrate în scop de marketing vor fi partajate cu furnizorul soluţiei de trimitere a newsletterului email, respectiv furnizorul soluţiei de trimitere sms-uri comerciale. Datele nu sunt transferate în afara Uniunii Europene.

Profilarea pe care o facem despre utilizatorii noştri prin Facebook pixel

Folosim tehnologia Facebook pixel pentru a colecta date despre şi urmări activităţile realizate de utilizatori pe website-ului nostru, în scopul de a şti dacă interacţiunea cu site-ul nostru se datorează mesajelor publicitare pe Facebook, precum şi de a segmenta vizitatorii în funcţie de aceste interacţiuni.

Facebook pixel este un cod generat de Facebook pe baza anumitor parametri, pe care îl includem în codul website-ului nostru şi care are rolul de a colecta date despre acţiunile dvs., ceea ce presupune inclusiv plasarea de cookies pe dispozitivul pe care îl folosiţi pentru navigarea pe website-ul nostru.

Datele dvs. prelucrate prin intermediul Facebook pixel se referă la anumite acţiuni pe care le realizaţi atunci când vizitaţi website-ul nostru:

 • Cumpărături pe care le efectuaţi pe website, în care se prelucrează denumirea produselor, categoria, cantitatea şi preţul produselor cumpărate;
 • Interesul dumneavoastră pentru un anumit produs (e.g. când accesați descrierea unui produs), în care se prelucrează denumirea şi categoria paginii sau produselor în cauză;
 • Adăugarea unor produse în coşul de cumpărături, care presupune prelucrarea denumirii produsului, grupul de produse, produsele asociate cu această acţiune, prețul și numărul produselor alese;
 • Adăugarea unor produse în lista de favorite, care presupune și prelucrarea denumirii produsului, categoria de produse, produsele asociate cu această acţiune, prețul și numărul produselor alese;
 • Iniţierea procedurii de cumpărare a produselor, în care se prelucrează şi denumirea produselor, categoria produselor, produsele asociate cu această acţiune, cantitatea şi preţul produselor pentru care s-a inițiat cumpărarea;
 • Căutări, care presupun și prelucrarea categoriei de pagini/produse căutate, produsele asociate cu această acţiune, prețul și numărul produselor căutate, textul introdus pentru efectuarea căutării;
 • Vizualizarea unei pagini din website, care presupune și prelucrarea denumirii şi categoriei paginilor/produselor vizualizate și a produselor asociate cu aceat acţiune, preţul şi numărul produselor asociate cu această acţiune.
 • De asemenea, prelucrăm moneda (valuta) care vi se aplică atunci când realizați unele din acțiunile de mai sus (e.g., când alegeți un produs).

Prelucrăm aceste date în temeiul consimţământului dumneavoastră, în scopul promovării serviciilor noastre, îmbunătățirii modului în care afișăm publicitate şi creşterii audienţei website-ului nostru. Facebook pixel nu va funcţiona dacă nu vă acordaţi consimţământul în acest sens.

Toate aceste date sunt disponibile în orice moment pentru Facebook, care ne furnizează tehnologia Facebook pixel. Facebook este entitate cu care partajăm aceste date şi care este operator asociat împreună cu noi cu privire la datele dumneavoastră.

Este foarte important să înţelegeţi că prelucrarea acestor date are legătură cu calitatea dumneavoastră de vizitator al website-ului nostru şi nu depinde de calitatea dumneavoastră de utilizator al platformei Facebook sau de beneficiar al oricărui alt serviciu Facebook. De asemenea, prelucrarea datelor se realizează indiferent dacă sunteţi sau nu logat pe platforma Facebook.

Facebook foloseşte datele personale colectate prin intermediul Facebook pixel pentru a ne oferi servicii de măsurare a audienţei (mai exact vizitatorii site-ului nostru generaţi de publicitatea în Facebook), inclusiv segmentare demografică pe baza căreia putem apoi personaliza publicitatea (de exemplu vom şti daca sunteţi bărbat sau femeie, în ce interval de vârstă, studii sau venituri vă încadraţi, ce fel de dispozitiv folosiţi, etc). Noi nu vom afla niciodată numele dumneavoastră sau alte informaţii care să vă identifice în mod direct, însă Facebook va şti inclusiv acest lucru dacă sunteţi utilizator al acestei reţele.

Puteti citi mai multe despre modul in care Facebook prelucrează date personale, inclusiv cele furnizate de entităţi care folosesc produsele Faceboox (e.g. pixel) în politica Facebook privind prelucrarea datelor personale.

Facebook poate transfera datele dumneavoastră înafara Uniunii, chestiune cu privire la care vă rugăm să consultați politica Facebook.

Profilarea pe care o facem despre utilizatorii noştri în prin Google Ads Remarketing

Prelucrăm date despre dvs. pentru a crea grupuri de audienţă formate din utilizatorii website-ului nostru, în scop de remarketing.

Practic, folosim cookies (pentru mai multe informaţii despre cookie-urile pe care le folosim, vă rugăm să consultaţi secţiunea COOKIE-URI mai jos) puse la dispoziţie de Google care au rolul de a vă plasa într-o anumită categorie de utilizatori, în funcţie de modul cum aţi interacţionat cu website-ul nostru şi conţinutul/produsele de care sunteţi interesat (e.g. „telefon mobil” sau „abonament TV”).”) . Atunci când vizitaţi alte website-uri care folosesc tehnologia pusă la dispoziţie de Google pentru transmiterea publicităţii personalizate (website-uri din Google Display Network) sau folosiţi motorul de căutare Google Search, este posibil să vizualizaţi publicitate despre produsele şi serviciile Digi care reflectă interesul pe care dvs. l-aţi acordat pentru conţinutul website-ului nostru.

Datele dvs. prelucrate prin intermediul cookie-urilor de remarketing puse la dispoziţie de Google se referă la anumite acţiuni pe care le realizaţi atunci când vizitaţi website-ul nostru:

 • Informaţii despre interacţiunea cu anumite produse şi servicii de pe website (e.g. efectuarea unor comenzi, finalizarea comenzilor, plata, adăugarea unui produs în coşul de cumpărături, valoarea cumpărăturilor efectuate sau intenţionate, abandonarea unor produse în coş etc.)
 • Informaţii socio-demografice şi geografice (e.g. ţara, limba în care aţi vizualizat conţinutul, vârsta etc.)
 • Informaţii despre modul în care aţi interacţionat cu website-ul nostru (e.g. dacă sunteţi primul vizitator sau reveniţi pe website, de câte ori aţi vizualizat o pagină, ce cuvinte-cheie aţi folosit pentru a căuta pe website etc.)
 • Alte segmente legate de interacţiunea dvs. cu website-ul nostru pe care le putem crea în scop de remarketing.

Noi nu vom afla niciodată numele dumneavoastră sau alte informaţii care să vă identifice în mod direct. Cu toate acestea, datele sunt disponibile în orice moment pentru Google, cu care partajăm aceste informaţii şi care are calitatea de operator cu privire la datele dvs.

Puteţi opta să nu fiţi profilat de Google în scop publicitar, accesând intrumentele disponibile la https://www.google.com/settings/ads sau https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Prelucrăm aceste date în temeiul consimţământului dumneavoastră (exprimat prin opţiunea cu privire la cookie-urile de profilare publicitară), în scopul promovării serviciilor noastre, îmbunătățirii modului în care afișăm publicitate şi creşterii audienţei website-ului nostru. Cookie-urile de publicitate Google nu vor fi plasate pe terminalul dumneavoastră dacă nu vă acordaţi consimţământul în acest sens.

Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră

Ne puteți vizita pagina de internet fără a completa nicio dată personală. Totuși, dacă doriți să comandaţi produsele şi serviciile noastre, este necesar să vă faceţi cont şi să ne puneţi la dispoziţie datele respective. Fără furnizarea datelor nu veţi putea folosi funcţionalităţile contului şi nici comanda produsele sau serviciile noastre. Am configurat câmpurile obligatorii astfel încât să solicităm volumul minim de informații de care avem nevoie pentru a vă identifica, pentru a vă presta serviciul ori livra produsul, și pentru a putea lua legătura cu dumneavoastră dacă este necesar. În plus, nu condiționăm achiziţia dumneavoastră de consimțământul dumneavoastră pentru primirea de comunicări de marketing.

3.DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră. DIGI va respecta drepturile dumneavoastră și va da curs solicitărilor dumneavoastră în mod adecvat.

(1.1.a)Dreptul de a vă retrage consimțământul: Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. În cazul comunicărilor comerciale, această retragere se poate face din cuprinsul fiecărei comunicări şi din funcţionalităţile contului, în plus faţă de modalitatea de contact prevăzută la secţiunea INFORMAȚII DE CONTACT de mai jos.

(1.1.b)Dreptul de acces: Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect, și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul.

Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

Aveți dreptul la informare privind măsurile noastre de protecție pentru transferul datelor dumneavoastră personale într-o țară din afara Uniunii Europene și Spaţiului Economic European, dacă ne solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră personale, iar noi transferăm datele dumneavoastră personale într-o țară din afara Uniunii Europene și Spaţiului Economic European.

(1.1.c)Dreptul la rectificare: Aveţi dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor personale care vă privesc. Aveţi posibilitatea să folosiţi funcţionalităţile contului în acest sens, şi în plus ne puteţi contacta în modalitatea prevăzută la secţiunea INFORMAȚII DE CONTACT de mai jos.

(1.1.d)Dreptul la restricționarea prelucrarii: Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:

contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,

prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor,

nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, sau

vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor dumneavoastră.

(1.1.e)Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații.

Aceste două drepturi sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ:

Vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate,

Ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte;

Datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, și transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.

Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.

Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

(1.1.f)Dreptul la ștergerea datelor : Aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, si dacă:

(1.1.f.i)Datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;

(1.1.f.ii)Persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia sa particulara;

(1.1.f.iii)Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(1.1.f.iv)Datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine Operatorului.

cu excepția cazului în care datele sunt necesare:

pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;

în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau

pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

(1.1.g)Dreptul la obiecție: Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa.

Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul.

Vă rugăm să rețineți:

Perioada de timp: Vom încerca să vă îndeplinim cererea în termen de 30 de zile perioadă care poate fi prelungită din cauza unor motive specifice legate de dreptul specific invocat sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.

Restricționarea accesului: În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.

Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite în secțiunea INFORMAȚII DE CONTACT de mai jos.

4.DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE

Dacă aveţi o nemulţumire cu preivire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactaţi pe noi direct pentru a vă putea soluţiona problema. Cu toate acestea, puteţi contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

5.CUM PARTAJĂM INFORMAȚIILE

Nu vom divulga datele dumneavoastră personale decât în scopurile și către terții descrişi mai jos. Vom lua măsurile adecvate pentru a asigura că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu cerinţele legale.

Dezvăluirea datelor către terți

Vom partaja partea necesară din datele dumneavoastră personale numai în măsura în care sunt necesare şi numai următoarelor categorii de terţi:

(1.1.a)Societăți care ne oferă servicii relevante pentru website, cum ar fi analiză trafic, integrări cu servicii social media, furnizori de servicii de marketing (cum ar fi newslettere), furnizori de publicitate pe site, furnizori de sisteme IT şi furnizorii de servicii de mentenanţă. O listă a acestora poate fi obţinută la cerere. În ce priveşte societăţile care plasează cookie-uri prin intermediul website-ului, găsiţi aceste informaţii în secţiunea COOKIE-URI mai jos.

(1.1.b)Alte entitaţi cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabilii, auditorii, avocații și alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm.

De asemenea, vom divulga informațiile dumneavoastră personale unor terți:

În cazul în care ne solicitaţi sau ne daţi acordul în acest sens;

(1.1.c)Persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;

(1.1.d)în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială, de exemplu în cazul în care Digi (sau o parte substanţială din bunurile sale) este achiziţionată de un terţ, situaţie în care datele personale deţinute de Digi vor constitui unui dintre activele transferate;

(1.1.e)în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităţilor guvernamentale sau executive, şi după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerinţe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activităţi ilegale;

(1.1.f)pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranţa oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală.

6.INFORMAȚII DE CONTACT

Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră privind subiectul protecției datelor și orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră responsabilului nostru cu protecţia datelor personale.

Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor sunt : responsabilprotectiadatelor@digi.ro , telefax 031.730.16.42, adresa postala str. Dr.Staicovici nr. 75, Bucuresti, sector 5, tel. 031.400.44.40


7.COOKIE-URI

Ce sunt şi de ce folosim cookie-uri?

Cookie-urile sunt fișiere text amplasate pe computerul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când ne accesați pagina de internet. Cookie-urile proprii (first party) sunt setate pe domeniile pe care le vizitați la momentul respectiv. Cookie-urile terţe (third party) sunt setate pe alte domenii decât cele ale paginilor de internet pe care le vizitați, cum ar fi cookie-uri setate de serviciile folosite de domeniul vizitat. Informațiile colectate de cookie-uri nu reţin numele, datele completate în formulare sau alte date personale de acest gen, însă conţin un ID unic pentru a deosebi un vizitator faţă de altul, ceea ce face ca acest ID să fie dată cu caracter personal.

Cookie-urile pot fi folosite în diferite scopuri. În primul rând, pot fi necesare pentru a asigura funcţionarea corectă a site-ului web. De exemplu, fără module cookie, poate fi dificil ca site-ul web să reţină că te-ai conectat sau ce produse ai adăugat în coşul de cumpărături. Acestea sunt denumite cookie-uri necesare, şi sunt active în mod automat, nefiind condiţionate de acordul vizitatorului. Am inclus aici şi cookie-urile plasate pentru a-ţi afişa publicitate nepersonalizată (care reţin faptul că o reclamă a fost afişată), precum şi cele care ne măsoară audienţa pe site (fără însă a include componenta demografică ori de segmentare a audienţei), întrucât fără măsurarea traficului site-ul nostru nu poate fi profitabil, iar regulile de protecţie a vieţii private nu sunt intenţionate a bloca afişarea publicităţii.

Cookie-urile de analiză colectează informații despre modul în care vizitatorii folosesc o pagină de internet, cum ar fi ce pagini sunt cele mai populare, ce metodă de conectare a paginilor este cea mai eficace și dacă utilizatorii primesc mesaje de eroare de la paginile de internet. Aceste cookie-uri ne permit să oferim utilizatorilor o experiență de utilizare de înaltă calitate şi au rolul de a contribui la îmbunătățirea modului în care funcționează pagina noastră de internet, precum şi la segmentarea demografică a audienţei, care mai departe este folosită în personalizarea publicităţii dacă acest scop este permis.

În al treilea rând, atunci când integrăm în site plug-inuri ale reţelelor de socializare, acestea plasează cookie-uri social media pentru a permite redarea conţinutului (de ex. youtube, soundcloud), pentru a-ţi da posibilitatea să te loghezi folosind un serviciu terţ (de ex. Facebook sau Google), precum şi pentru a-ţi da posibilitatea să apreciezi sau să distribui o pagină sau un produs pe serviciul de socializare preferat.

Un al patrulea motiv important pentru care folosim cookie-uri este pentru a permite personalizarea publicităţii online. Personalizarea publicităţii este modul în care funcţionează industria online în prezent, şi care permite website-urilor să nu perceapă taxe de la vizitatori, ci să se finanţeze din publicitate. Brandurile care îşi fac publicitate sunt interesate să ajungă la categoriile de audienţă relevante pentru produsele şi serviciile lor, ceea ce înseamnă selecţia unor anumite categorii de vizitatori către care să se afişeze reclamele respective. De regulă, prin selecţia acelor categorii brandurile nu prelucrează date personale, însă profilul care se creează despre vizitatori are la bază datele colectate prin intermediul cookie-urilor de profilare publicitară. Atunci când folosim serviciul Google Ads Remarketing (care presupune plasarea de cookies în scop de remarketing, aşa cum este descris în secţiunea Profilarea pe care o facem despre utilizatorii noştri în prin Google Ads Remarketing mai sus) Google acţionează ca operator independent de noi în ce priveşte datele prelucrate. În mod similar, atunci când folosim serviciul Facebook pixel (aşa cum este descris în secţiunea Profilarea pe care o facem despre utilizatorii noştri prin Facebook pixel mai sus), Facebook acţionează ca operator independent de noi cu privire la datele prelucrate.

Puteţi opta să nu fiţi profilat de Google în scop publicitar, accesând:

https://www.google.com/settings/ads sau https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Ce cookie-uri folosim?

Cookie-urile plasate atunci când accesaţi pagina noastră sunt urmatoarele:

(1.1.a)Cookie-uri strict necesare

Familia

Denumire cookie

Scopul cookie-ului

Durata de viață

Digi

cmp_level

Este folosit pentru reţinerea opţiunii din popup-ul de avertizare cookies.

1 an

black_friday

Este folosit pentru reţinerea opţiunii din popup-ul de campanie.

1 an

webpush

Este folosit pentru reţinerea opţiunii pentru setari notificari.

1 an

consentMode

Este folosit pentru reţinerea opţiunii Google Consent.

1 an

DGROSESSV3PRI

DGROSESSV3PUB

DGROSESSV3API

Identifica utilizatorul în site (dacă este logat sau nu).

1 an

cookie_campaign

Este folosit pentru reţinerea opţi-unii din popup-ul de campanie.

1 an

cookie_flyout_home

Este folosit pentru reţinerea opţi-unii din popup-ul de campanie.

1 an

Google

HSID

Acest cookie este setat de DoubleClick (care este deținut de Google) și este folosit pentru și pentru a efectua măsuri de securitate.

2 ani

AEC

Este folosit pentru a detecta spam-ul, frauda și abuzul .

6 luni

_GRECAPTCHA

Este pentru a oferi protecție împotriva spamului

6 luni

 

(1.1.b)Cookie-uri de analiză trafic:

Notă: Google Analytics este un serviciu de statistici web, în cadrul căruia noi am activat funcţia de anonimizare a adresei IP. Asta înseamnă că, deşi se măsoară vizitele pe care un utilizator le face pe pagina noastră şi interacţiunea cu ea, noi nu avem acces decât la date agregate, care nu identifică utilizatorul în cauză ci denotă apartenenţa la un grup. Mai mult, componenta de date demografice (sex, vârsta, ocupaţie, etc.) este dezactivată, iar datorită anonimizării IP-ului locaţia nu mai este exactă. Pentru faptul că aceste cookie-uri nu servesc îmbunătăţirii experienţei vizitării site-ului ci doar măsoară audienţa noastră într-un mod anonimizat (agregat statistic), aceste cookie-uri sunt încadrate la cookie-uri necesare. Citiţi aici politica Google de protecţie a datelor personale în cadrul Google Analytics. Puteţi opta să nu mai fiți urmărit de Google Analytics accesând http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Familia

Denumire cookie

Scopul cookie-ului

Durata de viață

Google

_ga

Permite serviciului să distingă un vizitator de altul .

2 ani

_gid

Ajută la identificarea utilizatorului și la numărarea vizitatorilor website-ul.

24 ore

_gat

Folosit de Google pentru a distinge utilizatorii și pentru a reduce rata de solicitare.

1 minut

AMP_TOKEN

Monitorizează numărul de sesiuni în scopuri analitice (evitarea numărării duble).

până la 1 an

_gac_<property-id>

Măsoară activitatea utilizatorilor și performanța campaniilor publicitare.

90 zile

__utm

Folosit pentru a stoca și urmări vizitele pe website.

2 ani

__utma

Folosit pentru a determina vizitatorii unici pe website.

2 ani

__utmb

Folosit pentru a determina noi sesiuni/vizite pe website.

30 minute

__utmc

Folosit pentru a stoca timpul vizitei.

sesiune

__utmz

Folosit pentru a stoca cuvintele cheie utilizate și motorul de căutare.

6 luni

__utmv

Folosit pentru a stoca date variabile personalizate la nivel de vizitator.

2 ani

campaign

Acest cookie este folosit pentru a stoca informații despre campania prin care utilizatorul a ajuns pe parcursul sesiunii.

1 an

_ga_RZQ5VET3PG

Cookie-ul ajută Google Analytics 4 să urmărească interacțiunile utilizatorilor, pentru stoca și număra sesiunile.

2 anI

S

Este un cookie folosit de Google pentru a asigura securitatea și autentificarea sesiunilor de utilizatori.

sesiune

NID

Folosit pentru a vă aminti preferințele și alte informații și dacă doriți să activați filtrul SafeSearch de la Google.

Este folosit pentru securitate, analiză, funcționalitate, publicitate. Este folosit pentru a reda videoclipuri YouTube încorporate pe site.

6 luni

_gcl_au

Folosit pentru a experimenta eficienta publicității pe site-urile web.

90 zile

SAPISID

Permite Google să colecteze informații despre utilizatori pentru videoclipurile găzduite de YouTube

13 luni

__Secure-3PAPISID

Este setat de Google și este folosit în scopuri de targetare pentru a crea un profil al intereselor vizitatorului website-ului în scopul de a afișa publicitate relevantă și personalizată.

13 luni

__Secure-1PAPISID

Este utilizat în scopuri de direcționare pentru a construi un profil al intereselor vizitatorilor website-ului pentru a afișa publicitate Google relevantă și personalizată.

13 luni

__Secure-1PSID

Folosit de către în scopuri de direcționare pentru a construi un profil al intereselor vizitatorilor website-ului pentru a afișa publicitate Google relevantă și personalizată.

13 luni

__Secure-3PSID

Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a livra reclame care sunt mai relevante pentru tine și interesele tale.

2 ani

__Secure-1PSIDCC

Acest cookie este setat de Google și este folosit pentru a proteja datele utilizatorilor împotriva accesului neautorizat, asigură autentificarea utilizatorului, construiește un profil al intereselor vizitatorilor website-ului pentru a afișa anunțuri relevante și personalizate prin redirecționare.

1 an

__Secure-3PSIDCC

Acest cookie este setat de Google și este folosit pentru a proteja datele utilizatorilor împotriva accesului neautorizat, asigură autentificarea utilizatorului, construiește un profil al intereselor vizitatorilor website-ului pentru a afișa anunțuri relevante și personalizate prin redirecționare.

1 an

SID

Google poate seta acest cookie odată ce faceți clic pe playerul video YouTube. Folosit pentru a colecta informații despre vizitatori pentru videoclipurile găzduite de YouTube, pentru a furniza reclame, pentru a preveni frauda .

2 ani

HSID

Acest cookie este setat de DoubleClick (care este deținut de Google) și este folosit pentru a efectua măsuri de securitate.

Este folosit și pentru a autentificarea utilizatorilor, pentru a stoca preferințele de sesiune , pentru a construi un profil al intereselor vizitatorilor site-ului web și pentru a afișa anunțuri relevante pe alte site-uri.

2 ani

APISID

Folosit pentru a reda videoclipuri YouTube încorporate pe website.

13 luni

SSID

Rolul său cheie este acela de a personaliza experiențele noastre de publicitate online . Colectează informații despre vizitatori pentru videoclipurile găzduite de YouTube pe hărți integrate cu Google Maps.

2 ani

SIDCC

Google poate seta acest cookie odată ce faceți click pe playerul video YouTube. Acesta este un cookie de securitate care protejează datele utilizatorului împotriva accesului neautorizat.

1 an

1P_JAR

Acest cookie setează un ID unic pentru a vă aminti preferințele și alte informații, cum ar fi statisticile site-ului și pentru a urmări ratele de conversie.

30 zile

OTZ

Folosit pentru urmări informațiile despre traficul site-ului web.

1 luna

AEC

Este folosit pentru a detecta spam-ul, frauda și abuzul .

6 luni

DV

Acest cookie este folosit pentru a salva preferințele utilizatorului.

1 an

 

Familia

Denumire cookie

Scopul cookie-ului

Durata de viață

Teads

tfpai

Masoara traficul din campanii, click-uri pe bannere, CTA-uri si urmareste fluxul de comanda. Folosit pentru optimizarea campaniilor noastre publicitare. Teads oferă rapoarte de date agregate despre performanța campaniei, care nu conțin informații personale.

30 zile

tt_viewer

Folosit pentru a urmări numărul de vizitatori care vin pe website prin intermediul reclamelor grafice Teads.

Modulul cookie limitează numărul de ori când unui vizitator i se arată același conținut publicitar. Cookie-ul este, de asemenea, utilizat pentru a asigura relevanța reclamei video pentru vizitatorul specific.

Acest pixel de urmărire este utilizat pentru a desfășura și îmbunătăți campanii online - folosind rețeaua Teads pentru a permite remarketingul, analiza și raportarea campaniilor publicitare.

1 an

 

Familia

Denumire cookie

Scopul cookie-ului

Durata de viață

Microsoft Clarity

_clsk

pentru a stoca și combina afișările de pagină ale unui utilizator într-o singură înregistrare a sesiunii.

1 zi

 

(1.1.c)Reţele sociale:

Pe site-ul nostru folosim modul privacy enhanced atunci când inserăm clipuri din Youtube, ceea ce înseamnă că Youtube nu vă plasează cookieuri şi prelucrarea datelor dumneavoastră de către Youtube este exclusă. Totuşi, această practică a început în vara anului 2018, astfel că pentru paginile mai vechi clipurile sunt inserate fără aceste protecţii suplimentare, caz în care se plasează cookieurile de mai jos:


Familia

Denumire cookie

Scopul cookie-ului

Durata de viață

YouTube

GED_PLAYLIST_ACTIVITY

Afişarea conţinutului din Youtube, publicitate.

sesiune

APISID

Folosit pentru a reda videoclipuri YouTube încorporate pe website.

13 luni

GEUP

Afişarea conţinutului din Youtube.

1 an

HSID

Acest cookie este setat de DoubleClick (care este deținut de Google) și este folosit pentru a efectua măsuri de securitate.

Este folosit și pentru a autentificarea utilizatorilor, pentru a stoca preferințele de sesiune , pentru a construi un profil al intereselor vizitatorilor site-ului web și pentru a afișa anunțuri relevante pe alte site-uri.

2 ani

LOGIN_INFO

Afişarea conţinutului din Youtube.

2 ani

NID

Folosit pentru a vă aminti preferințele și alte informații și dacă doriți să activați filtrul SafeSearch de la Google.

Este folosit pentru securitate, analiză, funcționalitate, publicitate. Este folosit pentru a reda videoclipuri YouTube încorporate pe site.

6 luni

PREF

Marketing , pentru a stoca preferințele utilizatorului.

8 luni

SAPISID

Permite Google să colecteze informații despre utilizatori pentru videoclipurile găzduite de YouTube.

13 luni

SID

Google poate seta acest cookie odată ce faceți clic pe playerul video YouTube. Folosit pentru a colecta informații despre vizitatori pentru videoclipurile găzduite de YouTube, pentru a furniza reclame, pentru a preveni frauda .


2 ani

SSID

Rolul său cheie este acela de a personaliza experiențele noastre de publicitate online . Colectează informații despre vizitatori pentru videoclipurile găzduite de YouTube pe hărți integrate cu Google Maps.

2 ani

SIDCC

Google poate seta acest cookie odată ce faceți click pe playerul video YouTube. Acesta este un cookie de securitate care protejează datele utilizatorului împotriva accesului neautorizat.

1 an

T9S2P.resume

Afisarea conținutului din YouTube.

2 ani

VISITOR_INFO1_LIVE

Folosit pentru a activa recomandări personalizate pe YouTube pe baza vizionărilor și căutărilor anterioare și, de asemenea, pentru a detecta și rezolva problemele cu serviciul.

6 luni

YSC

Folosit pentru a preveni spam-ul, frauda și abuzul.

sesiune

dkv

Acest cookie a fost setat de YouTube pentru a oferi reclame mai relevante pentru tine și interesele tale. Ele sunt, de asemenea, folosite pentru a limita numărul de ori când vezi o reclamă, precum și pentru a ajuta la măsurarea eficienței campaniei de publicitate.

1 an

s_gl

Este folosit pentru a oferi reclame mai relevante pentru dvs. și interesele dvs., precum și pentru a ajuta la măsurarea eficienței campaniei de publicitate.

1 an

wide

Afisarea conținutului din YouTube.

2 ani

 

Familia

Denumire cookie

Scopul cookie-ului

Durata de viață

Facebook

A11y

Identificare utilizator, stocare preferinte utilizator.

1 zi până la 5 ani

act

Acest cookie este folosit pentru a face distincția între două sesiuni pentru același utilizator, create în momente diferite.

90 zile

csm

Pentru a asigura prevenirea fraudei.

90 zile

P

Conține starea de chat a utilizatorului

sesiune

S

Acest cookie este setat de serviciile Google atunci când un utilizator se autentifică pe contul său Google. Protejeaza sesiunile utilizatorilor împotriva atacurilor și accesului neautorizat.

sesiune

presence

Acest cookie de prezență acceptă utilizarea ferestrelor de chat Messenger.

până la 30 zile

x-referer

Este utilizat pentru a stoca informaţii despre fiecare pagină accesată.

sesiune

xs

Pentru a stoca un ID unic de sesiune .Arată numărul sesiunii și dacă utilizatorul a activat caracteristica de navigare securizată.

90 zile

dpr

Folosit pentru identificarea utilizatorului, pentru a stoca preferințele acestuia. Ajută la furnizarea unei experiențe optime pentru ecranul dispozitivului dvs.

7 zile până la 5 ani

datr

Folosit pentru securitate, asigură prevenirea fraudei, contine ID-ul browserului .

2 ani

fr

Encriptare id browser plus facebook id (folosit pentru securitate).

3 luni

c_user

Pentru a vă menține conectat pe măsură ce navigați între Paginile Facebook. Stocheaza id-ul de facebook al vizitatorului (securitate si integritate).

1 an

 

(1.1.d)Cookie-uri de profilare publicitară /marketing

Familia

Denumire cookie

Scopul cookie-ului

Durata de viață

FACEBOOK PIXELCODE

A11y

Identificare utilizator, stocare preferinte utilizator.

1 zi pana la 5 ani

act

Acest cookie este folosit pentru a face distincția între două sesiuni pentru același utilizator, create în momente diferite.

90 zile

csm

Pentru a asigura prevenirea fraudei.

90 zile

P

Conține starea de chat a utilizatorului

sesiune

presence

Acest cookie de prezență acceptă utilizarea ferestrelor de chat Messenger.

30 zile

S

Acest cookie este setat de serviciile Google atunci când un utilizator se autentifică pe contul său Google. Protejeaza sesiunile utilizatorilor împotriva atacurilor și accesului neautorizat.

sesiune

x-referer

Este utilizat pentru a stoca informaţii despre fiecare pagină accesată.

sesiune

xs

Pentru a stoca un ID unic de sesiune; arata dacă utilizatorul a activat caracteristica de navigare securizată.

90 zile

dpr

Folosit pentru identificarea utilizatorului, pentru a stoca preferințele acestuia. Ajută la furnizarea unei experiențe optime pentru ecranul dispozitivului dvs.

7 zile până la 5 ani

wd

Ajută la furnizarea unei experiențe optime pentru ecranul dispozitivului dvs.

7 zile

cppo

Acest cookie este folosit de Facebook pentru a urmări comportamentul utilizatorului.

1 zi

sb

Acest cookie este folosit de Facebook pentru a identifica browserul utilizat cu care un utilizator este autentificat.

2 ani

locale

Acest cookie conține locația de afișare a ultimului utilizator conectat pe browser.

1 săptămână

usida

Acest cookie colectează o combinație a browserului utilizatorului și a identificatorilor unici care sunt utilizați pentru adaptarea publicității pentru utilizatori.

sesiune

datr

Folosit pentru securitate, asigură prevenirea fraudei, contine ID-ul browserului .

2 ani

fr

Encriptare id browser plus facebook id (folosit pentru securitate)

3 luni

c_user

Pentru a vă menține conectat pe măsură ce navigați între Paginile Facebook. Stocheaza id-ul de facebook al vizitatorului (securitate si integritate).

1 an

 

Familia

Denumire cookie

Scopul cookie-ului

Durata de viață

Google DFP

__gads

Pentru a oferi difuzare de anunțuri sau redirecționare.

13 luni

_id

Pentru difuzare de publicitate.

2 ani

 NID

Folosit pentru a vă aminti preferințele și alte informații și dacă doriți să activați filtrul SafeSearch de la Google.

Este folosit pentru securitate, analiză, funcționalitate, publicitate. Este folosit pentru a reda videoclipuri YouTube încorporate pe site.

6 luni

SID

Google poate seta acest cookie odată ce faceți clic pe playerul video YouTube. Folosit pentru a colecta informații despre vizitatori pentru videoclipurile găzduite de YouTube, pentru a furniza reclame, pentru a preveni frauda .

2 ani

ANID

Google folosește aceste cookie-uri pentru a face publicitatea mai captivantă pentru utilizatori .

24 luni

IDE

Pentru a oferi difuzare de anunțuri sau redirecționare

2 ani

DSID

Acest cookie este setat pentru a nota identitatea dumneavoastră specifică de utilizator. Conține un ID unic codificat/criptat.

2 ani

FLC

Pentru a vă arăta reclame mai relevante.

10 secunde

AID

Acest cookie de la Google Analytics leagă activitățile dvs. de pe alte dispozitive la care v-ați conectat anterior folosind contul dvs. Google. Pe baza acestui fapt, reclamele pe care le vedeți pe dispozitivele dvs. sunt coordonate și sunt măsurate evenimentele de conversie.

18 luni

TAID

Folosit pentru a colecta informații despre vizitele dumneavoastră pe acest Site și pe alte site-uri web pentru a oferi reclame despre bunuri și servicii care vă interesează.

14 zile până la 2 ani

exchange_uid

Folosit pentru a vă arăta reclame mai relevante.

2 ani

uid

Pentru a stoca un ID de utilizator unic.

2 ani

_ssum

Acest cookie stochează un ID unic care identifică dispozitivul unui utilizator care revine. ID-ul este utilizat pentru anunțurile direcționate.

29 zile

test_cookie

Se utilizează pentru a verifica dacă browserul utilizatorului acceptă cookie-uri.

Sesiune

1P_JAR

Acest cookie setează un ID unic pentru a vă aminti preferințele și alte informații, cum ar fi statisticile site-ului și pentru a urmări ratele de conversie.

30 zile

APISID

Folosit pentru a reda videoclipuri YouTube încorporate pe website.

13 luni

evid_0046

cookie de urmărire

540 zile

evid_0046-synced

cookie de urmărire

1 zi

campaign

Acest cookie este folosit pentru a stoca informații despre campania prin care utilizatorul a ajuns pe parcursul sesiunii.

1 an

_gcl_au

Folosit pentru a experimenta eficienta publicității pe site-urile web.

90 zile

SAPISID

Permite Google să colecteze informații despre utilizatori pentru videoclipurile găzduite de YouTube

13 luni

__Secure-3PAPISID

Este setat de Google și este folosit în scopuri de targetare pentru a crea un profil al intereselor vizitatorului website-ului în scopul de a afișa publicitate relevantă și personalizată.

13 luni

__Secure-1PSID

Folosit de către în scopuri de direcționare pentru a construi un profil al intereselor vizitatorilor website-ului pentru a afișa publicitate Google relevantă și personalizată.

13 luni

__Secure-1PAPISID

Este utilizat în scopuri de direcționare pentru a construi un profil al intereselor vizitatorilor website-ului pentru a afișa publicitate Google relevantă și personalizată.

13 luni

__Secure-3PSIDCC

Acest cookie este setat de Google și este folosit pentru a proteja datele utilizatorilor împotriva accesului neautorizat, asigură autentificarea utilizatorului, construiește un profil al intereselor vizitatorilor website-ului pentru a afișa anunțuri relevante și personalizate prin redirecționare.

1 an

__Secure-3PSID

Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a livra reclame care sunt mai relevante pentru tine și interesele tale.

2 ani

HSID

Acest cookie este setat de DoubleClick (care este deținut de Google) și este folosit pentru a efectua măsuri de securitate.

Este folosit și pentru a autentificarea utilizatorilor, pentru a stoca preferințele de sesiune , pentru a construi un profil al intereselor vizitatorilor site-ului web și pentru a afișa anunțuri relevante pe alte site-uri.

2 ani

SSID

Rolul său cheie este acela de a personaliza experiențele noastre de publicitate online . Colectează informații despre vizitatori pentru videoclipurile găzduite de YouTube pe hărți integrate cu Google Maps.

2 ani

__Secure-1PSIDCC

Acest cookie este setat de Google și este folosit pentru a proteja datele utilizatorilor împotriva accesului neautorizat, asigură autentificarea utilizatorului, construiește un profil al intereselor vizitatorilor website-ului pentru a afișa anunțuri relevante și personalizate prin redirecționare.

1 an

SIDCC

Google poate seta acest cookie odată ce faceți click pe playerul video YouTube. Acesta este un cookie de securitate care protejează datele utilizatorului împotriva accesului neautorizat.

1 an

AEC

Este folosit pentru a detecta spam-ul, frauda și abuzul .

6 luni

DV

Acest cookie este folosit pentru a salva preferințele utilizatorului.

1 an

ar_debug

Acest cookie este folosit de DoubleClick si Google Ad Services pentru a depana reclamele.

1 an

 

Familia

Denumire cookie

Scopul cookie-ului

Durata de viață

Youtube

SID

Google poate seta acest cookie odată ce faceți click pe playerul video YouTube. Folosit pentru a colecta informații despre vizitatori pentru videoclipurile găzduite de YouTube, pentru a furniza reclame, pentru a preveni frauda.

2 ani

HSID

Acest cookie este setat de DoubleClick (care este deținut de Google) și este folosit pentru a efectua măsuri de securitate.

Este folosit și pentru a autentificarea utilizatorilor, pentru a stoca preferințele de sesiune, pentru a construi un profil al intereselor vizitatorilor site-ului web și pentru a afișa anunțuri relevante pe alte site-uri.

2 ani

SSID

Rolul său cheie este acela de a personaliza experiențele noastre de publicitate online. Colectează informații despre vizitatori pentru videoclipurile găzduite de YouTube pe hărți integrate cu Google Maps.

2 ani

SIDCC

Google poate seta acest cookie odată ce faceți click pe playerul video YouTube. Acesta este un cookie de securitate care protejează datele utilizatorului împotriva accesului neautorizat.

1 an

APISID

Folosit pentru a reda videoclipuri YouTube încorporate pe website.

13 luni

__Secure-1PSID

Folosit de către în scopuri de direcționare pentru a construi un profil al intereselor vizitatorilor website-ului pentru a afișa publicitate Google relevantă și personalizată.

13 luni

__Secure-3PSID

Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a livra reclame care sunt mai relevante pentru tine și interesele tale.

2 ani

__Secure-1PAPISID

Este utilizat în scopuri de direcționare pentru a construi un profil al intereselor vizitatorilor website-ului pentru a afișa publicitate Google relevantă și personalizată.

13 luni

__Secure-3PAPISID

Este setat de Google și este folosit în scopuri de targetare pentru a crea un profil al intereselor vizitatorului website-ului în scopul de a afișa publicitate relevantă și personalizată.

13 luni

__Secure-1PSIDCC

Acest cookie este setat de Google și este folosit pentru a proteja datele utilizatorilor împotriva accesului neautorizat, asigură autentificarea utilizatorului, construiește un profil al intereselor vizitatorilor website-ului pentru a afișa anunțuri relevante și personalizate prin redirecționare.

1 an

__Secure-3PSIDCC

Acest cookie este setat de Google și este folosit pentru a proteja datele utilizatorilor împotriva accesului neautorizat, asigură autentificarea utilizatorului, construiește un profil al intereselor vizitatorilor website-ului pentru a afișa anunțuri relevante și personalizate prin redirecționare.

1 an

YSC

Folosit pentru a preveni spam-ul, frauda și abuzul.

sesiune

GPS

Pentru a stoca datele de locație.

sesiune

VISITOR_INFO1_LIVE

 

Folosit pentru a activa recomandări personalizate pe YouTube pe baza vizionărilor și căutărilor anterioare și, de asemenea, pentru a detecta și rezolva problemele cu serviciul.

6 luni

VISITOR_PRIVACY_METADATA

Pentru a afișa reclame direcționate vizitatorilor web pe o gamă largă de site-uri proprii și alte site-uri web. Stochează metadatele privind confidențialitatea vizitatorilor.

179 zile

LOGIN_INFO

Afişarea conţinutului din Youtube.

2 ani

PREF

Marketing , pentru a stoca preferințele utilizatorului.

8 luni

 

Familia

Denumire cookie

Scopul cookie-ului

Durata de viață

RTB

IDSYNC

Masoara traficul din campanii. Click-uri pe bannere, CTA-uri si urmareste fluxul de comanda.

Acest cookie este setat de Yahoo pentru a stoca informații despre modul în care utilizatorii se comportă pe mai multe site-uri web, astfel încât să le poată fi afișate anunțuri relevante.

1 an

ts

Acest cookie este necesar pentru funcția de conectare PayPal de pe site.

13 luni

__rtbh.lid

Colectează informații despre comportamentul utilizatorului pe mai multe website-uri. Aceste informații sunt folosite pentru a optimiza relevanța reclamelor de pe website.

1 an

__rtbh.uid

Colectează informații despre comportamentul utilizatorului pe mai multe website-uri. Aceste informații sunt folosite pentru a optimiza relevanța reclamelor de pe website.

1 an

A3

Acest domeniu este deținut de Yahoo. Principala activitate comercială este: Căutare / Publicitate.

12 luni

u

Necesar pentru funcția de înscriere pe site.

12 luni

khaos

Este utilizat pentru urmărirea campaniilor publicitare și pentru colectarea de statistici anonime privind comportamentul utilizatorilor pe website.

13 luni

audit

Colectează informații cu scopul de a optimiza eficacitatea reclamelor (Google Advertising prin Doubleclick.net)

1 an

 

Familia

Denumire cookie

Scopul cookie-ului

Durata de viață

Teads

tfpai

Masoara traficul din campanii, click-uri pe bannere, CTA-uri si urmareste fluxul de comanda. Folosit pentru optimizarea campaniilor noastre publicitare. Teads oferă rapoarte de date agregate despre performanța campaniei, care nu conțin informații personale.

30 zile


tt_viewer

Folosit pentru a urmări numărul de vizitatori care vin pe website prin intermediul reclamelor grafice Teads.

Modulul cookie limitează numărul de ori când unui vizitator i se arată același conținut publicitar. Cookie-ul este, de asemenea, utilizat pentru a asigura relevanța reclamei video pentru vizitatorul specific.

Acest pixel de urmărire este utilizat pentru a desfășura și îmbunătăți campanii online - folosind rețeaua Teads pentru a permite remarketingul, analiza și raportarea campaniilor publicitare.

1 an

 

Familia

Denumire cookie

Scopul cookie-ului

Durata de viață

Linkedin

lang

Masoara traficul din campanii. Click-uri pe bannere, CTA-uri si urmareste fluxul de comanda.

1 an

AnalyticsSyncHistory

Folosit pentru a stoca și urmări vizitele pe website-uri.

30 zile

UserMatchHistory

Folosit pentru a oferi difuzare de anunțuri sau redirecționare.

30 zile

lidc

Pentru a facilita selecția centrului de date.

1 zi

bcookie

Cookie-ul de identificare a browserului pentru a identifica în mod unic dispozitivele care accesează LinkedIn pentru a detecta abuzurile pe platformă

1 an

li_sugr

Folosit pentru a face o potrivire probabilistică a identității unui utilizator.

90 zile

s_tslv

Folosit pentru a păstra și a prelua timpul de la ultima vizită în Adobe Analytics.

6 luni

gpv_pn

Folosit pentru a păstra și a prelua pagina anterioară vizitată în Adobe Analytics.

6 luni

s_cc

Folosit pentru a determina dacă cookie-urile sunt activate pentru Adobe Analytics.

sesiune

s_tp

Urmărește procentajul paginii vizualizate.

sesiune

s_plt

Urmărește timpul necesar pentru încărcare a paginii anterioare.

sesiune

s_ppv

Folosit de Adobe Analytics pentru a reține și a prelua ce procent dintr-o pagină a fost vizualizat

sesiune

s_pltp

Oferă valoarea numelui paginii (URL) pentru utilizare de către Adobe Analytics

sesiune

s_ips

Urmărește procentajul paginii vizualizate

sesiune

AMCVS_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg

Indică începutul unei sesiuni pentru Adobe Experience Cloud.

sesiune

AMCV_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg

Identificator unic pentru Adobe Experience Cloud.

180 zile

 

Familia

Denumire cookie

Scopul cookie-ului

Durata de viață

Bing

BFBUSR

Masoara traficul din campanii. Click-uri pe bannere, CTA-uri si urmareste fluxul de comanda. Acest cookie este folosit în scopuri de urmărire a reclamelor.

390 zile

SRCHUID

Acest cookie urmărește interacțiunea pe website după ce cineva a făcut click pe un anunț Bing.

13 luni

SRCHD

Acest cookie este un serviciu de analiză care conectează datele de la reteaua de publicitate Bing cu actiuni efectuate pe website.

390 zile

MSPTC

Acest cookie permite să difuzeze reclame relevante vizitatorilor.

1 an

OIDI

Acest cookie este folosit de rețeaua de publicitate Bing în scopuri de urmărire a reclamelor.

3 luni

SRCHHPGUSR

Acest cookie este un serviciu de analiză care conectează datele de la reteaua de publicitate Bing cu actiuni efectuate pe site.

390 zile

_RxBf

Masoara traficul din campanii. Click-uri pe bannere, CTA-uri si urmareste fluxul de comanda.

1 an

ACLUSR

Acest cookie ne permite să servim reclame relevante pentru vizitatori în rețeaua Microsoft Bing.

390 zile

BFB

Acest cookie ne ajută la targetarea și urmărirea performanței campaniilor de publicitate in reţeaua de publicitate Bing.

390 zile

OID

Acest cookie este folosit de rețeaua de publicitate Bing în scopuri de urmărire a reclamelor.

3 luni

ACL

Acest cookie este folosit în scopuri de urmărire a reclamelor.

3 luni

OIDR

Acest cookie este folosit de rețeaua de publicitate Bing în scopuri de urmărire a reclamelor.

3 luni

SRCHUSR

Acest cookie este un serviciu de analiză care conectează datele de la reteaua de publicitate Bing cu actiuni efectuate pe site.

390 zile

MUID

Acest cookie sunt folosite pentru publicitate, analiza site-ului și alte scopuri operaționale. Identifică browsere web unice care vizitează website-urile Microsoft.

1 an

 

Familia

Denumire cookie

Scopul cookie-ului

Durata de viață

Microsoft Clarity

CLID

Identifică prima dată când Clarity a văzut acest utilizator pe orice website folosind Clarity.

sesiune

_clck

Acest cookie este instalat de Microsoft Clarity pentru a stoca informații despre modul în care vizitatorii folosesc un website și pentru a ajuta la crearea unui raport de analiză a modului în care funcționează website-ul. Datele colectate includ numărul de vizitatori, sursa de unde provin aceștia și paginile vizitate într-o formă anonimă.

1 an

tfpsi

Înregistrează comportamentul utilizatorului și navigarea pe website, precum și orice interacțiune cu campaniile active. Acesta este folosit pentru optimizarea reclamelor și pentru retargeting eficient.

sesiune


Opțiunile dumneavoastră privind cookie-urile

Opţiunile privind cookie-urile sunt configurabile din cadrul site-ului nostru – puteţi alege nivelul dorit, cel implicit fiind de acceptare doar a cookie-urilor necesare. Utilizarea acestor setări pe site-ul nostru poate să nu ducă la ştergerea cookie-urilor deja setate. Puteţi şterge cookie-urile din setările browserului web, aşa cum este descris mai jos; totuși, această opțiune duce la ștergerea cookie-urilor persistente care v-ar putea stoca preferințele și setările personalizate de pagina noastră, ceea ce va conduce la nevoia de a reface selecţia (şi eventual a vă re-autentifica în conturi). Reţineţi şi că browser-ul dumneavoastră vă poate permite să specificați ce pagini de internet au întotdeauna sau nu au niciodată permisiunea de a folosi cookie-uri. 

Puteți găsi detalii suplimentare privind modul în care puteți șterge cookie-urile sau modul în care puteți gestiona cookie-uri pe diferite browsere accesând link-urile de mai jos:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari web și iOS.

IAB a oferit pagina de internet de mai jos pentru a furniza în mod special informații privind problemele de confidențialitate legate de publicitatea pe Internet:

http://www.youronlinechoices.com/ro/

Informații cuprinzătoare legate de modul în care organizațiile utilizează cookie-uri sunt disponibile pe

www.allaboutcookies.org si pe website-urile mentionate mai jos:

google.com

Vezi politica de confidenţialitate

youtube.com

Vezi politica de confidenţialitate

facebook.com

Vezi politica de confidenţialitate

yahoo.com

Vezi politica de confidenţialitate

teads.com

Vezi politica de confidenţialitate

linkedin.com

Vezi politica de confidenţialitate

bing.com

Vezi politica de confidenţialitate

microsoft.com

Vezi politica de confidenţialitate


8.MODIFICĂRI PRIVITOARE LA NOTA DE INFORMARE

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor și de actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare. Această notă de informare este actualizată la data la care apare în partea superioară a documentului.

Plăteşte factura online

Portează-te onlineși ai extra 4 luni de reducere

Alege să te portezi pe site și ai
și mai multe luni de reducere
la abonamentul Nelimitat

Până la 1,5 euro/lună x 12 luni

Vino cu mai multe numere, alegând
abonamentul Nelimitat, și maximizează-ți reducerea!

Călătorești fără griji cu
abonamentul Nelimitat cu roaming inclus!

Ai 5,5 GB de date și minute nelimitate în
Uniunea Europeană și tarife prietenoase în afara ei.


Indiferent ce abonament alegi sau câte numere portezi,
te bucuri de net și minute nelimitate, în rețea sau naționale,
roaming inclus in UE și costuri mici în afara ei.
În plus, te bucuri de 50% reducere, până la 12 luni.

Descoperă toate abonamentele!

Te poți porta la DIGI foarte simplu direct pe site, în orice magazin sau prin intermediul agenților de vânzare. Dacă alegi portarea online, ai cațiva pași simpli de parcurs, disponibili accesând ghidul de aici.


Ai vrea un telefon nou?

Alege modelul preferat și îl plătești în 24 de rate, cu avans 0.
Îl primești direct acasă, prin curier, sau îl ridici din cel mai apropiat easybox.

OnePlus Nord CE3 Lite
OnePlus Nord CE3 Lite
avans 0
rată 45,5 lei/lună
TVA inclus
Vezi detalii
Motorola G54 5G Power
Motorola G54 5G Power
avans 0
rată 45,5 lei/lună
TVA inclus
Vezi detalii
Redmi Note 13 5G
Redmi Note 13 5G
avans 0
rată 50 lei/lună
TVA inclus
Vezi detalii
OPPO A79 5G
OPPO A79 5G
avans 0
rată 50 lei/lună
TVA inclus
Vezi detalii
Descoperă întreaga gamă de telefoane

Poți opta și tu pentru eSIM,
cea mai nouă tehnologie prin care te poți conecta la rețeaua mobilă, fără o cartelă fizică.

Mai multe detalii aici.

Vlad

Are mereu un gadget nou-nouț în buzunar și e o enciclopedia ambulantă a culturii pop. Visează să devină cândva un mare magnat în tehnologie.

Până atunci, zboară de la o idee la alta, unele mai realiste, altele... mai puțin. Și, ce să vezi, tocmai el e lipiciul care ține gașca asta nebună la un loc!

Ana

Este o persoană care pune preț pe echilibru. Lucrează în marketing, e pasionată de carieră, dar nu ratează nicio ocazie de ieșit cu prietenii. Este o fire pragmatică și de multe ori e vocea rațiunii în grup.

Știe că o vorbă bună și un sfat bine plasat sunt importante pentru orice întâlnire: fie că e la birou, ori la terasă.

Bogdan

Artistul grupului, designer grafic și pasionat de fotografie. Un suflet boem, mereu are o nouă aventură de povestit sau o nouă provocare de cucerit.

Orice surprize îi ies în cale, e tot timpul acoperit de un șarm aparte și de o replică îndrăzneață.

Ofertă supusă unor termene și condiții, valabilă în perioada 15.07.2024 - 21.07.2024 pentru consumatorii care portează un număr de telefon din altă rețea și achiziționează un abonament mobil DIGI pe o perioadă de 24 luni, disponibilă în magazinele DIGI si pe DIGI.ro. Plata contravalorii serviciilor se va face în Lei, la cursul BNR valabil în ziua emiterii facturii. Prețul de 1,5 euro/lună, timp de 12 luni, este valabil pentru portarea a cel puțin 4 numere la abonamentul Nelimitat și se aplică în lunile de contract 7-12, respectiv 19-24. Prețul de 1,75 euro/lună, timp de 12 luni, este valabil pentru portarea a 3 numere la abonamentul Nelimitat și se aplică în lunile de contract 7-12, respectiv 19-24. Prețul de 2 euro/lună, timp de 10 luni, este valabil pentru portarea a 2 numere la abonamentul Nelimitat și se aplică în lunile de contract 7-11, respectiv 19-23. Prețul de 2,5 euro/lună, timp de 8 luni, este valabil pentru portarea unui singur număr la abonamentul Nelimitat și se aplică în lunile de contract 7-10, respectiv 19-22.Promoția la abonament nu se cumulează cu oferta de achiziție telefoane în 24 rate sau cu alte reduceri. Oferta de achiziție telefoane în 24 rate se adresează clienților care portează un număr de telefon din altă rețea, achiziționează un abonament mobil DIGI și care sunt abonați la cel puțin un serviciu fix, valabilă în limita stocurilor disponibile.
Vrem să ținem legătura.
Primești notificări cu oferte personalizate, mereu în avantajul tău!
Cookie-urile sunt importante chiar și atunci când nu sunt dulci. Ele vă permit să utilizați coșul de cumpărături, panoul de administrare al website-ului, să plățiți facturile, să vă personalizați experiența pe website, ne spun ce pagini au fost vizitate, ne ajută să măsurăm eficiența anunțurilor și ne oferă informații despre comportamentul pe acest website, permițându-ne să îmbunătățim comunicările și produsele.
Prin click pe “DA, ACCEPT” accepți utilizarea modulelor cookie pentru afișarea publicității personalizate, pentru utilizarea unor pluginuri social media și pentru a înțelege cum funcționează website-ul. Poți oricând modifica setările cu un click pebutonul “MODIFIC SETĂRILE”. Dacă vrei sa afli mai multe despre cookie-uri, te rugăm să dai un click aici.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste date sunt necesare pentru funcționarea website-ului, spre exemplu pentru a ține minte datele de logare, pentru a putea utiliza coșul de cumpărături, pentru o încărcare mai rapidă sau pentru randarea conținutului la rezoluția corespunzătoare și pentru a număra accesările. Prin aceste cookie-uri încercăm să îți oferim o experiență lipsită de întreruperi și deplin sigură.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Digi Romania S.A. digi.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, DGROSESSV3PRI, DGROSESSV3PUB, DGROSESSV3API, cookie_campaign, cookie_flyout_home, consentMode, black_friday, webpush
Google LLC google.com Vezi politica de confidenţialitate
HSID, AEC, _GRECAPTCHA
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste cookie-uri culeg datele într-o manieră care nu identifică direct niciun vizitator/utilizator. Sunt foarte utile pentru a ne crea o idee despre audiență și despre calitatea traficului pe website și ne ajută să înțelegem ce și unde trebuie să îmbunătățim încât experiența ta să fie mai bună în viitor. Ne permit să aflăm despre creșterea popularității unui tip de browser sau a unei pagini anume, știind astfel să investim timp tocmai pentru aceste zone în defavoarea altor inițiative mai puțin relevante pentru tine.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google LLC google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, campaign, _ga_RZQ5VET3PG, S, NID, _gcl_au, SAPISID, __Secure-3PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-1PAPISID, __Secure-3PSIDCC, __Secure-3PSID, SID, HSID, APISID, __Secure-1PAPISID, SSID, SIDCC, __Secure-1PSIDCC, 1P_JAR, NID, OTZ, AEC, DV, NID
Teads teads.com Vezi politica de confidenţialitate
tfpai, tt_viewer
Microsoft Clarity microsoft.com Vezi politica de confidenţialitate
_clsk
Cui nu-i place social media? Activarea acestora îți va permite să vizualizezi conținutul preluat din Facebook, Youtube sau alte asemenea platforme, atât poze cât și videoclipuri, cât și să utilizezi butoanele de Like sau Share și/sau alte funcții de distribuire conținut pentru situațiile în care decizi partajarea acestuia.. Pentru toate aceste funcționalități, avem nevoie de acceptul tău. L-am aprecia! 😊
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIV ITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.RESUME, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, DKV, S_GL, WIDE
FACEBOOK facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Suntem toți diferiți, din fericire. Ne ajută să deducem și înțelegem interesele și preferințele vizitatorilor, astfel încât să putem prezenta și/sau livra un conținut diferențiat și specific fiecăruia, atât ca publicitate, cât și conținut nativ al website-ului. Altfel, fără ele activate, vei vedea informații generice, care nu intră neapărat în zona ta de interese. Noi credem că un vizitator e mai mulțumit dacă primește ceva de care-i pasă și de aceea credem că un OK e binevenit!
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
FACEBOOK PIXELCODE facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
A11Y, ACT, CSM, P, PRESENCE, S, X-REFERER, XS, DPR, c_user, fr, xs, wd, cppo, sb, locale, datr, usida
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced, campaign, _gcl_au, SAPISID, __Secure-3PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-1PAPISID, __Secure-3PSIDCC, __Secure-3PSID, HSID, SSID, __Secure-1PSIDCC, SIDCC, AEC, DV, ar_debug
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
__Secure-3PAPISID, __Secure-1PAPISID, SAPISID, SSID, __Secure-3PSID, __Secure-1PSID, SID, APISID, HSID, YSC, GPS, VISITOR_INFO1_LIVE, LOGIN_INFO, __Secure-3PSIDCC, SIDCC, VISITOR_PRIVACY_METADATA, PREF, __Secure-1PSIDCC, SAPISID
RTB yahoo.com Vezi politica de confidenţialitate
IDSYNC, ts, __rtbh.lid, __rtbh.uid, A3, u, khaos, audit
Teads teads.com Vezi politica de confidenţialitate
tfpai, tt_viewer
Linkedin linkedin.com Vezi politica de confidenţialitate
lang, AnalyticsSyncHistory, UserMatchHistory, lidc, bcookie, li_sugr, s_tslv, gpv_pn, s_cc, s_tp, s_plt, AMCVS_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg, s_ppv, s_pltp, s_ips, AMCV_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg
Bing bing.com Vezi politica de confidenţialitate
BFBUSR, SRCHUID, SRCHD, MSPTC, OIDI, SRCHHPGUSR, _RxBf, ACLUSR, BFB, OID, ACL, OIDR, SRCHUSR, MUID
Microsoft Clarity microsoft.com Vezi politica de confidenţialitate
CLID, _clck, tfpsi
Trimite
Vezi aici politica de confidențialitate