Digi Energy

Pentru toată lumea

Trimite-ne datele tale și vei fi contactat de un reprezentant Digi Energy

AVANTAJELE DIGI ENERGY

Costuri scăzute
Stabilitate
Încredere

Prețul energiei electrice de la DIGI

Contractează Digi Energy, serviciul de furnizare a energiei electrice de la DIGI și poți reduce considerabil costurile facturii tale!

Oferta DIGI pentru fiecare zona de Distribuție o poți găsi aici

Estimează-ți costurile cu energia Digi

Preț facturat: 0,68 lei/kWh - Pentru consum lunar cuprins între 0 și 100 kWh.

Preț facturat: 0,8 lei/kWh pentru consum lunar care este cuprins între 100,01 și 255 kWh; consumul de energie electrică cuprins între 255 și 300 kWh/lună se facturează la prețul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus.

Preț facturat: 1,30 lei/kWh - Pentru consum lunar între 255 kWh și până la 300 kWh, exclusiv pentru consumul ce depășește 255 kWh , precum și integral pentru clienții casnici al căror consum lunar la locul de consum este mai mare de 300 kWh.

*Oferta este valabilă până la data de 30 septembrie 2024 însă poate fi modificată oricând în perioada de valabilitate în cazul în care prețurile plafonate prevazute de OUG 27/2022 sunt modificate, OUG 27/2022 este abrogată sau devine inaplicabilă conform legii.

Cum devii client DIGI Energy

Prevederile contractului de furnizare a energiei electrice se completează cu condițiile generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice în situația în care contractul de rețea pentru locul de consum este încheiat între OR şi furnizor, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 90/2015. Acestea pot fi consultate aici.

 • Cerere de încheiere a contractului de furnizare energie electrică
 • Copie a actului de identitate al persoanei care semnează contractul de furnizare cu DIGI
 • Copie completă a ultimei facturi pentru energie electrică emise de furnizorul actual
 • Declarație pe propria răspundere a solicitantului:
  • privind deținerea unui drept locativ, cu precizarea calității sale (proprietar/coproprietar, unic moștenitor, comoștenitor, soț, chiriaș, beneficiar rentă viageră etc.)
  • privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spațiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedește contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declarației, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanță, cât și prin acord tacit

Schimbarea efectivă a furnizorului de energie electrică prin intermediul POSF, respectiv furnizarea de energie electrică în baza noului contract încheiat cu FN și încetarea contractului cu FA se produc în prima zi după expirarea unui interval de 24 de ore de la inițierea procedurii, interval necesar pentru finalizarea demersurilor tehnice și administrative necesare trecerii de la un furnizor la altul.

Prin derogare de la prevederile anterioare, CF poate alege, la inițierea procedurii, ca aplicarea contractului cu FN să se producă la o dată ulterioară.

Vezi aici procedura de contractare energie electrică.

 • se realizează conform Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 234/2019
 • nu presupune înlocuirea contorului sau modificarea instalației de racordare și nu implică niciun cost suplimentar de conectare sau contractare
 • poate duce la scăderea prețului energiei electrice pentru tine, în calitate de consumator, datorită faptului că poți beneficia de un preț mai mic pentru energia electrică activă comparativ cu prețul plătit către actualul furnizor. Acest lucru înseamnă o valoare mai mică a facturii pentru energia electrică furnizată.

Pentru schimbarea furnizorului unui loc de consum clientul final are dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare, cu respectarea condițiilor contractuale, având obligația de a transmite furnizorului actual de energie electrică o notificare cu cel puțin 21 de zile înainte, cu respectarea prevederilor procedurii specifice aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 234/2019.

Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul finalaprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 234/2019 stabileşte etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligațiilor de plată, precum şi schimbul de date dintre clientul final şi operatorii economici implicați în procesul de schimbare a furnizorului.

Procedura nu se aplică în cazul:

 • preluării clientului final de către furnizorul de ultimă instanță pentru furnizarea energiei electrice în regim de ultimă instanță
 • în situația pierderii dreptului de folosință al titularului contractului de furnizare a energiei electrice asupra locului de consum
 • în ultimele 21 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului de furnizare, prevăzute în acesta

Etapele procesului:

 • în vederea schimbării efective a furnizorului, odată cu încheierea contractului de furnizare cu furnizorul nou clientul final completează şi depune la acesta notificarea privind schimbarea furnizorului
 • la solicitarea clientului final, furnizorul nou are obligația de a-i transmite datele şi informațiile primite de la operatorul de distribuție şi furnizorul actual, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data la care a intrat în posesia acestora
 • la depunerea notificării furnizorul nou transmite furnizorului actual notificarea de denunțare unilaterală a contractului încheiat între clientul final şi furnizorul actual. Furnizorul actual are obligația să permită clientului final schimbarea efectivă a furnizorului în termen de 21 de zile de la primirea notificării
 • în termen de maximum o zi lucrătoare de la înregistrarea notificării furnizorul nou are obligația să transmită la operatorul de distribuție notificarea de schimbare a furnizorului pentru locul de consum al clientului final
 • în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea notificării de schimbare a furnizorului operatorul de distribuție verifică şi validează corectitudinea datelor din notificare şi transmite celor doi furnizori o notificare cu privire la efectuarea schimbării furnizorului prin care confirmă data schimbării efective a furnizorului
 • pentru clienții casnici şi clienții noncasnici mici, operatorul de distribuție are obligația să pună la dispoziția furnizorului nou și furnizorului actual indexul echipamentului de măsurare stabilit prin citire, autocitire de către clientul final sau estimat de către OR, valabil la data schimbării efective a furnizorului
 • operatorul de distribuție are obligația să încheie cu furnizorul nou ori, după caz, în condițiile legislației în vigoare, direct cu clientul final, în termen de maximum 5 zile de la transmiterea notificării
 • furnizorul actual emite factura cu decontul final de lichidare şi o transmite clientului final în termen de maximum 42 de zile de la data schimbării efective a furnizorului

Procesul de schimbare a furnizorului se sistează dacă:

 • în termen de maximum 14 zile de la data înregistrării la furnizorului nou a notificării de schimbare a furnizorului, contractul de furnizare cu furnizorul nou nu a produs efecte, iar clientul final revine asupra notificării de schimbare a furnizorului prin transmiterea furnizorului a unei notificări în acest sens; furnizorul nou transmite notificarea la operatorul de distribuție şi furnizorul actual în maximum o zi de la primirea acesteia de la clientul final
 • pe parcursul derulării acestuia, operatorul de distribuție primeşte de la alt furnizor decât furnizorul nou o altă notificare de schimbare a furnizorului pentru acelaşi loc de consum

Cum transmiți indexul autocitit

Alege Digi Energy, iar indexul autocitit îl transmiți oricând în ultimele 7 zile ale lunii în curs.

 • prin apel la numărul: 0800410400
 • direct din contul tău Digi
  • intră în cont aici.
  • accesează Serviciile Mele
  • selectează Digi Energy și trimite indexul autocitit

POSF

Prin intermediul POSF (https://posf.ro/) poți să:

 • alegi din comparator ofertele de contracte de furnizare pe care le consideri potrivite;
 • transmiți furnizorului toate informaţiile şi documentele necesare contractării;
 • schimbi furnizorul în cel mult 24 de ore de la încheierea noului contract sau de la data dorită.

Modalități de preluare și soluționare a reclamațiilor și solicitărilor

Pentru orice neînțelegeri apărute la încheierea contractului de furnizare de energie electrică precum și pentru orice probleme, nelămuriri sau solicitări apărute pe durata executării contractului îți punem la dispoziție următoarele modalități de preluare și soluționare a reclamațiilor și solicitărilor tale:

 • telefonic: 031.400.7373 - disponibil pentru serviciile de Energie. Serviciul este disponibil 7/7 zile, 24/24 ore prin apelarea numărului de telefon (tarif standard, conform tipului de abonament contractat de către client)
 • fax: 031- 401.44.48
 • poștă: Str. Doctor Staicovici, nr. 75, et. 2, sect. 5, București
 • magazinele Digi: de luni până vineri în intervalul orar 09:00 - 18:00 în magazinele Digi accesibile aici
 • e-mail: suport.energie@rcs-rds.ro

Sesizările tale vor fi preluate, înregistrate și trimise către departamentele competente din cadrul companiei noastre. Ne vom asigura că vă oferim o soluționare în conformitate cu termenele contractuale și prevederile legale. Rezultatul demersurilor efectuate vă va fi comunicat prin intermediul datelor de contact comunicate mai sus (e-mail, fax, telefon), în termenele stabilite de lege. Pentru rezilierea unui contract încheiat cu DIGI se vor respecta termenele si prevederile cuprinse în contract.

Ai totodată posibilitatea - în cazul nesoluționării pe cale amiabilă a litigiului:

 • sa te adresezi instanței judecătorești competente, așa cum este specificat în contract
 • să apelezi la alte proceduri extrajudiciare de soluționare a plângerii
 • sa apelezi la ANRE: Str. Constantin Nacu nr. 3, București, Sector 2, Cod poștal 020995
  • telefonic: 021-327.81.74 sau 021-327.81.00
  • fax: 021-312.43.65
  • e-mail: anre@anre.ro

Vezi DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE clienților Digi Energy

Vezi procedura-cadru de soluționare a plângerilor aprobată de ANRE

EXTRAS DIN PROCEDURA FUNCȚIONALĂ - soluționarea reclamațiilor formulate de clienții Digi Energy

Vezi aici programul de audiențe Digi Energy

ANUNȚ PRIVIND SUSPENDAREA TEMPORARĂ A AUDIENȚELOR:

Stimați clienți, vă informăm că, având în vedere necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor cu virusul COVID-19 pe teritoriul României și în vederea asigurării sănătății și securității în muncă pentru angajații noștri, conducerea DIGI a luat decizia suspendării audiențelor începând cu data de 13 martie 2020, pe durată nedeterminată. Problemele semnalate de dumneavoastră pentru care a fost deja programată o audiență vor fi soluționate și veți fi informați cu privire la modalitatea de soluționare, conform prevederilor legale. Pentru orice alte solicitări sau reclamații vă rugăm să folosiți formularul de reclamații pus la dispoziție pe website-ul nostru sau adresa de e-mail suport.energie@rcs-rds.ro.

Vezi aici procedura de contractare energie electrică.

Consum eficient pentru un cost redus

Sfaturi utile pentru reducerea consumului:

 • înlocuirea iluminatului actual cu unul eficient cu LED
 • înlocuirea marilor consumatori (frigider, mașină de spălat, aparat de aer condiționat, plită electrică, microunde, etc.) cu aparate din cea mai nouă și economică clasă energetică (A)
 • înlocuirea geamurilor clasice cu geam termopan cu protecție solară pentru reducerea folosirii aparatului de aer condiționat
 • înlocuirea tâmplăriei de lemn clasice cu termopan cu compartimente multiple sau îmbunătățirea sistemului vechi de încălzire, pentru reducerea folosirii aerotermelor de încălzire suplimentară
 • izolarea suplimentară a pereților locuinței tot pentru reducerea folosirii AC sau a încălzirii cu aeroterme suplimentare
 • iluminat eficient, mai multe becuri dispuse în încăpere astfel încât să nu pornești unul puternic în mijlocul încăperii când ai nevoie doar de un colț
 • iluminat inteligent, cu senzor de prezență sau crepuscular
 • sparatele electrice consumă și în standby, este util să le scoți din priză când pleci din casă. Este și mai bun un TV LED decât un clasic CRT

Poti găsi lista societăților prestatoare de servicii energetice aici.

Pentru mai multe detalii privind utilizarea eficientă a energiei electrice poți consulta pagina web.

Clienți vulnerabili

Potrivit prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții final, aprobat prin Ordinul ANRE 235/2019, un client casnic este înregistrat drept client vulnerabil dacă îndeplineşte cel puțin una dintre următoarele condiții:

 1. are venituri reduse, situate până la un prag stabilit de instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale
 2. titularul contractului de furnizare a energiei electrice declară pe propria răspundere că la locul de consum locuieşte o persoană care din motive de sănătate, pe baza documentelor eliberate de instituții medicale abilitate/vârstă, necesită continuitatea alimentării locuinței cu energie electrică - găsiți aici modelul de declarație și anexa la aceasta

Dacă un client vulnerabil îndeplineşte cumulativ ambele condiții prevăzute mai sus, acesta beneficiază de facilitățile corespunzătoare fiecărei categorii. În măsura în care autoritățile/instituțiile relevante/abilitate au stabilit criterii şi reguli privind clienții vulnerabili pe motive de venituri reduse, precum şi încadrarea clienților vulnerabili pe criterii de sănătate/vârstă, furnizorul va ține seama de acestea.

Pentru clienții vulnerabili prevăzuți la punctul 2 operatorul de rețea ia următoarele măsuri:

 1. reduce la minim întreruperile planificate şi le notifică titularului de contract de furnizare, direct sau prin intermediul furnizorului
 2. rezolvă cu prioritate întreruperile neplanificate apărute într-o zonă de rețea în care sunt clienți vulnerabili din această categorie
 3. asigură o sursă suplimentară de alimentare a locului de consum în cel mai scurt timp de la momentul în care primeşte informația de la furnizor privind încadrarea clientului în această categorie

Tipurile de facilități asigurate, în mod gratuit, de către furnizori clienților vulnerabili din motive de sănătate/vârstă sunt:

 1. acces la punctul unic de contact şi/sau, după caz, la punctele de informare regională/locală prin modalități specifice adaptate necesităților clienților vulnerabili din motive de sănătate/vârstă
 2. la solicitarea clientului vulnerabil care este titular al contractului de furnizare a energiei electrice, relația sa cu furnizorul se poate desfăşura prin intermediul unei terțe persoane, desemnată în scris de acesta să realizeze şi să transmită autocitirea indexului contorului, să primească facturile/notificările/sesizările, să depună notificări/cereri etc. în numele şi pe seama titularului locului de consum - găsiți aici modelul de împuternicire
 3. la solicitarea clientului vulnerabil, transmiterea condițiilor comerciale de furnizare a energiei electrice, a facturilor, a notificărilor, a plângerilor sau a oricăror materiale informative, pe cale electronică, într-un format care este compatibil cu programele de citire a documentelor

Este interzisă deconectarea de la rețeaua electrică a clienților vulnerabili, inclusiv în situații de criză de energie electrică.

Informare ANRE privind drepturile clienților vulnerabili din motive de sănătate - poate fi descarcată aici

Întreruperi programate ale furnizării de energie electrică

Vezi aici întreruperile programate ale serviciului de energie electrică pentru județele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea.

Vezi aici întreruperile programate ale serviciului de energie electrică pentru județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui.

Vezi aici întreruperile programate ale serviciului de energie electrică pentru județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș, Călărași, Constanța, Ialomița, Tulcea, București, Ilfov, Giurgiu.

Vezi aici întreruperile programate ale serviciului de energie electrică pentru județele zona Transilvania Nord (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj), zona Transilvania Sud (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), zona Muntenia Nord (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea).

Plăteşte factura online

Roaming prietenos pentru aventuri la distanță. Portează-te cu până la 1.5 euro pe lună x 8 luni

Călătorești fără griji cu abonamentul Nelimitat!

Ai până la 5.5 GB de date și minute nelimitate incluse în
Uniunea Europeană și tarife prietenoase în afara ei, ca de exemplu:

1 €/GB și 0.19 €/min în Turcia
0.6 €/GB și 0.012 €/min în Moldova
0.9 €/GB și 0.45 €/min în Albania
0.9 €/GB și 0.39 €/min în Serbia și în Macedonia
0.7 €/GB și 0.015 €/min în UK
0.4 €/GB și 0.025 €/min în SUA

Vino cu mai multe numere și maximizează-ți reducerea!

Indiferent ce abonament alegi sau câte numere portezi,
te bucuri de net și minute nelimitate, în rețea sau naționale,
roaming inclus în UE și costuri mici în afara ei.
În plus, te bucuri de 50% reducere, până la 8 luni.

Descoperă toate abonamentele!

Te poți porta la DIGI foarte simplu direct pe site, în orice magazin sau prin intermediul agenților de vânzare. Dacă alegi portarea online, ai cațiva pași simpli de parcurs, disponibili accesând ghidul de aici.


Ai vrea un telefon nou?

Alege modelul preferat și îl plătești în 24 de rate, cu avans 0.
Îl primești direct acasă, prin curier, sau îl ridici din cel mai apropiat easybox.

OnePlus Nord CE3 Lite
OnePlus Nord CE3 Lite
avans 0
rată 45,5 lei/lună
TVA inclus
Vezi detalii
Motorola G54 5G Power
Motorola G54 5G Power
avans 0
rată 45,5 lei/lună
TVA inclus
Vezi detalii
Redmi Note 13 5G
Redmi Note 13 5G
avans 0
rată 50 lei/lună
TVA inclus
Vezi detalii
OPPO A79 5G
OPPO A79 5G
avans 0
rată 50 lei/lună
TVA inclus
Vezi detalii
Descoperă întreaga gamă de telefoane

Poți opta și tu pentru eSIM, cea mai nouă tehnologie prin care te poți conecta la rețeaua mobilă, fără o cartelă fizică.

Mai multe detalii aici.

Vlad

Are mereu un gadget nou-nouț în buzunar și e o enciclopedia ambulantă a culturii pop. Visează să devină cândva un mare magnat în tehnologie.

Până atunci, zboară de la o idee la alta, unele mai realiste, altele... mai puțin. Și, ce să vezi, tocmai el e lipiciul care ține gașca asta nebună la un loc!

Ana

Este o persoană care pune preț pe echilibru. Lucrează în marketing, e pasionată de carieră, dar nu ratează nicio ocazie de ieșit cu prietenii. Este o fire pragmatică și de multe ori e vocea rațiunii în grup.

Știe că o vorbă bună și un sfat bine plasat sunt importante pentru orice întâlnire: fie că e la birou, ori la terasă.

Bogdan

Artistul grupului, designer grafic și pasionat de fotografie. Un suflet boem, mereu are o nouă aventură de povestit sau o nouă provocare de cucerit.

Orice surprize îi ies în cale, e tot timpul acoperit de un șarm aparte și de o replică îndrăzneață.

Ofertă supusă unor termene și condiții, valabilă în perioada 27.05.2024 - 18.08.2024 pentru consumatorii care portează un număr de telefon din altă rețea și achiziționează un
abonament mobil DIGI pe o perioadă de 24 luni, disponibilă în magazinele DIGI si pe DIGI.ro. Plata contravalorii serviciilor se va face în Lei, la cursul BNR valabil în ziua emiterii
facturii. Prețul de 1,5 euro/lună, timp de 8 luni, este valabil pentru portarea a cel puțin 4 numere la abonamentul Nelimitat și se aplică în lunile de contract 7-10, respectiv 19-22.
Prețul de 1,75 euro/lună, timp de 8 luni, este valabil pentru portarea a 3 numere la abonamentul Nelimitat și se aplică în lunile de contract 7-10, respectiv 19-22. Prețul de 2
euro/lună, timp de 6 luni, este valabil pentru portarea a 2 numere la abonamentul Nelimitat și se aplică în lunile de contract 7-9, respectiv 19-21. Prețul de 2,5 euro/lună, timp de 4
luni, este valabil pentru portarea unui singur număr la abonamentul Nelimitat și se aplică în lunile de contract 7-8, respectiv 19-20. Promoția la abonament nu se cumulează cu
oferta de achiziție telefoane în 24 rate sau cu alte reduceri. Oferta de achiziție telefoane în 24 rate se adresează clienților care portează un număr de telefon din altă rețea,
achiziționează un abonament mobil DIGI și care sunt abonați la cel puțin un serviciu fix, valabilă în limita stocurilor disponibile. Verificarea tarifelor asociate destinațiilor internaționale
și a volumului de internet mobil disponibil pentru fiecare abonament se pot face online, la www.digi.ro/servicii/telefonie-mobila/roaming sau prin apelarea serviciului de relații cu clienții.
Vrem să ținem legătura.
Primești notificări cu oferte personalizate, mereu în avantajul tău!
Cookie-urile sunt importante chiar și atunci când nu sunt dulci. Ele vă permit să utilizați coșul de cumpărături, panoul de administrare al website-ului, să plățiți facturile, să vă personalizați experiența pe website, ne spun ce pagini au fost vizitate, ne ajută să măsurăm eficiența anunțurilor și ne oferă informații despre comportamentul pe acest website, permițându-ne să îmbunătățim comunicările și produsele.
Prin click pe “DA, ACCEPT” accepți utilizarea modulelor cookie pentru afișarea publicității personalizate, pentru utilizarea unor pluginuri social media și pentru a înțelege cum funcționează website-ul. Poți oricând modifica setările cu un click pebutonul “MODIFIC SETĂRILE”. Dacă vrei sa afli mai multe despre cookie-uri, te rugăm să dai un click aici.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste date sunt necesare pentru funcționarea website-ului, spre exemplu pentru a ține minte datele de logare, pentru a putea utiliza coșul de cumpărături, pentru o încărcare mai rapidă sau pentru randarea conținutului la rezoluția corespunzătoare și pentru a număra accesările. Prin aceste cookie-uri încercăm să îți oferim o experiență lipsită de întreruperi și deplin sigură.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Digi Romania S.A. digi.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, DGROSESSV3PRI, DGROSESSV3PUB, DGROSESSV3API, cookie_campaign, cookie_flyout_home, consentMode, black_friday, webpush
Google LLC google.com Vezi politica de confidenţialitate
HSID, AEC, _GRECAPTCHA
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste cookie-uri culeg datele într-o manieră care nu identifică direct niciun vizitator/utilizator. Sunt foarte utile pentru a ne crea o idee despre audiență și despre calitatea traficului pe website și ne ajută să înțelegem ce și unde trebuie să îmbunătățim încât experiența ta să fie mai bună în viitor. Ne permit să aflăm despre creșterea popularității unui tip de browser sau a unei pagini anume, știind astfel să investim timp tocmai pentru aceste zone în defavoarea altor inițiative mai puțin relevante pentru tine.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google LLC google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, campaign, _ga_RZQ5VET3PG, S, NID, _gcl_au, SAPISID, __Secure-3PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-1PAPISID, __Secure-3PSIDCC, __Secure-3PSID, SID, HSID, APISID, __Secure-1PAPISID, SSID, SIDCC, __Secure-1PSIDCC, 1P_JAR, NID, OTZ, AEC, DV, NID
Teads teads.com Vezi politica de confidenţialitate
tfpai, tt_viewer
Microsoft Clarity microsoft.com Vezi politica de confidenţialitate
_clsk
Cui nu-i place social media? Activarea acestora îți va permite să vizualizezi conținutul preluat din Facebook, Youtube sau alte asemenea platforme, atât poze cât și videoclipuri, cât și să utilizezi butoanele de Like sau Share și/sau alte funcții de distribuire conținut pentru situațiile în care decizi partajarea acestuia.. Pentru toate aceste funcționalități, avem nevoie de acceptul tău. L-am aprecia! 😊
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIV ITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.RESUME, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, DKV, S_GL, WIDE
FACEBOOK facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Suntem toți diferiți, din fericire. Ne ajută să deducem și înțelegem interesele și preferințele vizitatorilor, astfel încât să putem prezenta și/sau livra un conținut diferențiat și specific fiecăruia, atât ca publicitate, cât și conținut nativ al website-ului. Altfel, fără ele activate, vei vedea informații generice, care nu intră neapărat în zona ta de interese. Noi credem că un vizitator e mai mulțumit dacă primește ceva de care-i pasă și de aceea credem că un OK e binevenit!
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
FACEBOOK PIXELCODE facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
A11Y, ACT, CSM, P, PRESENCE, S, X-REFERER, XS, DPR, c_user, fr, xs, wd, cppo, sb, locale, datr, usida
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced, campaign, _gcl_au, SAPISID, __Secure-3PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-1PAPISID, __Secure-3PSIDCC, __Secure-3PSID, HSID, SSID, __Secure-1PSIDCC, SIDCC, AEC, DV, ar_debug
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
__Secure-3PAPISID, __Secure-1PAPISID, SAPISID, SSID, __Secure-3PSID, __Secure-1PSID, SID, APISID, HSID, YSC, GPS, VISITOR_INFO1_LIVE, LOGIN_INFO, __Secure-3PSIDCC, SIDCC, VISITOR_PRIVACY_METADATA, PREF, __Secure-1PSIDCC, SAPISID
RTB yahoo.com Vezi politica de confidenţialitate
IDSYNC, ts, __rtbh.lid, __rtbh.uid, A3, u, khaos, audit
Teads teads.com Vezi politica de confidenţialitate
tfpai, tt_viewer
Linkedin linkedin.com Vezi politica de confidenţialitate
lang, AnalyticsSyncHistory, UserMatchHistory, lidc, bcookie, li_sugr, s_tslv, gpv_pn, s_cc, s_tp, s_plt, AMCVS_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg, s_ppv, s_pltp, s_ips, AMCV_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg
Bing bing.com Vezi politica de confidenţialitate
BFBUSR, SRCHUID, SRCHD, MSPTC, OIDI, SRCHHPGUSR, _RxBf, ACLUSR, BFB, OID, ACL, OIDR, SRCHUSR, MUID
Microsoft Clarity microsoft.com Vezi politica de confidenţialitate
CLID, _clck, tfpsi
Trimite
Vezi aici politica de confidențialitate