Digi Energy

Pentru toată lumea

Trimite-ne datele tale și vei fi contactat de un reprezentant Digi Energy

AVANTAJELE DIGI ENERGY

Costuri scăzute
Stabilitate
Încredere

Pretul energiei electrice Digi de la RCS & RDS

Contractează Digi Energy, serviciul de furnizare a energiei electrice de la RCS & RDS și poți reduce considerabil costurile facturii tale!

Oferta RCS & RDS pentru fiecare zona de Distributie o poți găsi aici

Estimează-ti costurile cu energia Digi

La Digi Energy, prețul propriu de furnizare a energiei electrice în cadrul ofertei tip pentru clienți casnici (preț de listă) este de 575 lei/mwh.

Dacă ești deja client Digi la serviciul de televiziune prin cablu Digi TV și/sau la serviciul de internet fix Digi Net*, beneficiezi de prețul de 550 lei/mwh.

La prețul propriu de furnizare se adaugă tarifele reglementate, a căror valoare este aprobată de ANRE (tarifele pentru transport, tarifele de distribuție și tariful pentru servicii de sistem). În plus, se vor regăsi separat în factura ta: costul pentru achiziționarea certificatelor verzi, taxa pentru cogenerare de inaltă eficientă, acciza și TVA.

*Oferta este valabilă până la data de 30.11.2021.

Estimează costul energiei la Digi

Întreruperi programate ale furnizării de energie electrică

Vezi aici întreruperile programate ale serviciului de energie electrică din zona ta.

Cum devii client Digi

 
 • Cerere de încheiere a contractului de furnizare energie electrică
 • Copie a actului de identitate al persoanei care semnează contractul de furnizare cu RCS & RDS
 • Copie completă a ultimei facturi pentru energie electrică emise de furnizorul actual
 • Declarație pe propria răspundere a solicitantului:
(i) privind deținerea unui drept locativ, cu precizarea calității sale (proprietar/coproprietar, unic moștenitor,,comoștenitor, soț, chiriaș, beneficiar rentă viageră etc.);
(ii) privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spațiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedește contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declarației, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanță, cât și prin acord tacit.”
 • Notificare privind schimbarea furnizorului - se semnează de titularul contractului încheiat cu actualul furnizor și se trimite de noul frunizor către furnizorul actual operatorul de distribuție, cu minim 21 de zile anterior datei prevăzute pentru intrarea în vigoare a contractului de furnizare încheiat cu noul furnizor.
Notificarea privind schimbarea furnizorului nu trebuie semnată în cazul în care se încheie contract de furnizare pentru un loc nou de consum sau în alte cazuri în care nu se aplică procedura de schimbare a furnizorului.
 • Vezi aici procedura de contractare energie electrica.
 
 • se realizează conform “Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final”, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 234/2019;
 • nu presupune înlocuirea contorului sau modificarea instalaţiei de racordare și nu implică niciun cost suplimentar de conectare sau contractare;
 • poate duce la scăderea preţului energiei electrice pentru tine, în calitate de consumator, datorită faptului că poți beneficia de un preț mai mic pentru energia electrică activă comparativ cu prețul plătit către actualul furnizor. Acest lucru înseamnă o valoare mai mică a facturii pentru energia electrică furnizat.
Pentru schimbarea furnizorului unui loc de consum clientul final are dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, cu respectarea condiţiilor contractuale, având obligaţia de a transmite furnizorului actual de energie electrică o notificare cu cel puţin 21 de zile înainte, cu respectarea prevederilor procedurii specifice aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 234/2019.
Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 234/2019 stabileşte etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată, precum şi schimbul de date dintre clientul final şi operatorii economici implicaţi în procesul de schimbare a furnizorului.
 
Procedura nu se aplică în cazul:
 • preluării clientului final de către furnizorul de ultimă instanţă pentru furnizarea energiei electrice în regim de ultimă instanţă;
 • în situaţia pierderii dreptului de folosinţă al titularului contractului de furnizare a energiei electrice asupra locului de consum;
 • în ultimele 21 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului de furnizare, prevăzute în acesta.
Etapele procesului:
 • În vederea schimbării efective a furnizorului, odată cu încheierea contractului de furnizare cu furnizorul nou clientul final completează şi depune la acesta notificarea privind schimbarea furnizorului.
 • La solicitarea clientului final, furnizorul nou are obligaţia de a-i transmite datele şi informaţiile primite de la operatorul de distribuție şi furnizorul actual, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data la care a intrat în posesia acestora.
 • La depunerea notificării furnizorul nou transmite furnizorului actual notificarea de denunţare unilaterală a contractului încheiat între clientul final şi furnizorul actual. Furnizorul actual are obligaţia să permită clientului final schimbarea efectivă a furnizorului în termen de 21 de zile de la primirea notificării.
 • În termen de maximum o zi lucrătoare de la înregistrarea notificării furnizorul nou are obligaţia să transmită la operatorul de distribuție notificarea de schimbare a furnizorului pentru locul de consum al clientului final.
 • În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea notificării de schimbare a furnizorului operatorul de distribuție verifică şi validează corectitudinea datelor din notificare şi transmite celor doi furnizori o notificare cu privire la efectuarea schimbării furnizorului prin care confirmă data schimbării efective a furnizorului.
 • Pentru clienţii casnici şi clienţii noncasnici mici, operatorul de distribuție are obligaţia să pună la dispoziţia furnizorului nou și furnizorului actual indexul echipamentului de măsurare stabilit prin citire, autocitire de către clientul final sau estimat de către OR, valabil la data schimbării efective a furnizorului.
 • Operatorul de distribuție are obligaţia să încheie cu furnizorul nou ori, după caz, în condiţiile legislaţiei în vigoare, direct cu clientul final, în termen de maximum 5 zile de la transmiterea notificării.
 • Furnizorul actual emite factura cu decontul final de lichidare şi o transmite clientului final în termen de maximum 42 de zile de la data schimbării efective a furnizorului.
Procesul de schimbare a furnizorului se sistează dacă:
 • în termen de maximum 14 zile de la data înregistrării la furnizorului nou a notificării de schimbare a furnizorului, contractul de furnizare cu furnizorul nou nu a produs efecte, iar clientul final revine asupra notificării de schimbare a furnizorului prin transmiterea furnizorului a unei notificări în acest sens; furnizorul nou transmite notificarea la operatorul de distribuție şi furnizorul actual în maximum o zi de la primirea acesteia de la clientul final;
 • pe parcursul derulării acestuia, operatorul de distribuție primeşte de la alt furnizor decât furnizorul nou o altă notificare de schimbare a furnizorului pentru acelaşi loc de consum.

Cum transmiți indexul autocitit

Alege Digi Energy, iar indexul autocitit îl transmiți oricând în ultimele 7 zile ale lunii în curs.

 • prin apel la numărul: 0800410400
 • direct din contul tău Digi
  • intră în cont aici
  • accesează Serviciile Mele
  • selectează Digi Energy și trimite indexul autocitit.

MODALITĂȚI DE PRELUARE ȘI SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR ȘI SOLICITĂRILOR

Pentru orice neînţelegeri apărute la încheierea contractului de furnizare de energie electrică precum și pentru orice probleme, nelămuriri sau solicitări apărute pe durata executării contractului îți punem la dispoziție următoarele modalități de preluare și soluționare a reclamațiilor și solicitărilor tale:
 
 • Telefonic: 03xx- 400.414, xx = prefixul judetului; 031.400.4414 - Bucuresti - Serviciul Tehnic disponibil pentru serviciile de Energie. Serviciul este disponibil 7/7 zile, 24/24 ore prin apelarea numărului de telefon (tarif standard, conform tipului de abonament contractat de către client).
 • Fax: 031- 401.44.48
 • Posta: Str. Doctor Staicovici, nr. 75, et. 2, sect. 5, București
 • Magazinele Digi: de luni până vineri în intervalul orar 09:00-18:00 în magazinele Digi accesibile aici
 • E-mail: suport.energie@rcs-rds.ro

 

Sesizările tale vor fi preluate, înregistrate și trimise către departamentele competente din cadrul companiei noastre. Ne vom asigura că vă oferim o soluționare în conformitate cu termenele contractuale și prevederile legale. Rezultatul demersurilor efectuate vă va fi comunicat prin intermediul datelor de contact comunicate mai sus (e-mail, fax, telefon), în termenele stabilite de lege. Pentru rezilierea unui contract încheiat cu RCS & RDS se vor respecta termenele si prevederile cuprinse în contract.

Ai totodată posibilitatea - în cazul nesoluționării pe cale amiabilă a litigiului:

 • sa te adresezi instantei judecatoresti competente, asa cum este specificat in contract.
 • să apelezi la alte proceduri extrajudiciare de soluționare a plângerii
 • sa apelezi la ANRE : Str. Constantin Nacu nr. 3, București, Sector 2, Cod poștal 020995, ROMÂNIA
  • Telefonic: 021-327.81.74 sau 021-327.81.00
  • Fax: 021-312.43.65
  • E-mail: anre@anre.ro

Vezi aici si DREPTURILE SI OBLIGATIILE clientilor Digi Energy

Vezi aici procedura-cadru de solutionare a plangerilor aprobata de ANRE

EXTRAS DIN PROCEDURA FUNCTIONALA - solutionarea reclamatiilor formulate de clientii Digi Energy

Vezi aici programul de audiente Digi Energy

ANUNȚ PRIVIND SUSPENDAREA TEMPORARĂ A AUDIENȚELOR:

Stimați clienți, vă informăm că, având în vedere necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor cu virusul COVID-19 pe teritoriul României și în vederea asigurării sănătății și securității în muncă pentru angajații noștri, conducerea RCS & RDS S.A. a luat decizia suspendării audiențelor începând cu data de 13 martie 2020, pe durată nedeterminată. Problemele semnalate de dumneavoastră pentru care a fost deja programată o audiență vor fi soluționate și veți fi informați cu privire la modalitatea de soluționare, conform prevederilor legale. Pentru orice alte solicitări sau reclamații vă rugăm să folosiți formularul de reclamații pus la dispoziție pe website-ul nostru sau adresa de e-mail suport.energie@rcs-rds.ro.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Vezi aici procedura de contractare energie electrica.

Consum eficient pentru un cost redus

Sfaturi utile pentru reducerea consumului :

 • Inlocuirea iluminatului actual cu unul eficient cu LED
 • Inlocuirea marilor consumatori (frigider, masina de spalat, aparat de aer conditionat, plita electrica, microunde, etc.) cu aparate din cea mai noua si economica clasa energetica (A )
 • Inlocuirea geamurilor clasice cu geam termopan cu protectie solara pentru reducerea folosirii aparatului de aer conditionat
 • Inlocuirea tamplariei de lemn clasice cu termopan cu compartimente multiple sau imbunatatirea sistemului vechi de incalzire, pentru reducerea folosirii aerotermelor de incalzire suplimentara
 • Izolarea suplimentara a peretilor locuintei tot pentru reducerea folosirii AC sau a incalzirii cu aeroterme suplimentare.
 • Iluminat eficient, mai multe becuri dispuse in incapere astfel incat sa nu pornesti unul puternic in mijlocul incaperii cand ai nevoie doar de un colt.
 • Iluminat inteligent, cu senzor de prezenta sau crepuscular.
 • Aparatele electrice consuma si in standby, este util sa le scoti din priza cand pleci din casa. Este si mai bun un TV LED decat un clasic CRT.

Poti gasi Lista societatilor prestatoare de servicii energetice aici.

Pentru mai multe detalii privind utilizarea eficienta a energiei electrice poti consulta pagina web.

Clienti vulnerabili

Potrivit prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii final, aprobat prin Ordinul ANRE 235/2019, un client casnic este înregistrat drept client vulnerabil dacă îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii
 1. are venituri reduse, situate până la un prag stabilit de instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale;
 2. titularul contractului de furnizare a energiei electrice declară pe propria răspundere că la locul de consum locuieşte o persoană care din motive de sănătate, pe baza documentelor eliberate de instituţii medicale abilitate/vârstă, necesită continuitatea alimentării locuinţei cu energie electrică – găsiți aici modelul de declarație si anexa la aceasta.
Dacă un client vulnerabil îndeplineşte cumulativ ambele condiţii prevăzute mai sus, acesta beneficiază de facilităţile corespunzătoare fiecărei categorii. În măsura în care autorităţile/instituţiile relevante/abilitate au stabilit criterii şi reguli privind clienţii vulnerabili pe motive de venituri reduse, precum şi încadrarea clienţilor vulnerabili pe criterii de sănătate/vârstă, furnizorul va ține seama de acestea.
 
Pentru clienţii vulnerabili prevăzuţi la lit.b operatorul de rețea ia următoarele măsuri:
 1. reduce la minim întreruperile planificate şi le notifică titularului de contract de furnizare, direct sau prin intermediul furnizorului;
 2. rezolvă cu prioritate întreruperile neplanificate apărute într-o zonă de reţea în care sunt clienţi vulnerabili din această categorie;
 3. asigură o sursă suplimentară de alimentare a locului de consum în cel mai scurt timp de la momentul în care primeşte informaţia de la furnizor privind încadrarea clientului în această categorie.
Tipurile de facilităţi asigurate, în mod gratuit, de către furnizori clienţilor vulnerabili din motive de sănătate/vârstă sunt:
 1. acces la punctul unic de contact şi/sau, după caz, la punctele de informare regională/locală prin modalităţi specifice adaptate necesităţilor clienţilor vulnerabili din motive de sănătate/vârstă;
 2. la solicitarea clientului vulnerabil care este titular al contractului de furnizare a energiei electrice, relaţia sa cu furnizorul se poate desfăşura prin intermediul unei terţe persoane, desemnată în scris de acesta să realizeze şi să transmită autocitirea indexului contorului, să primească facturile/notificările/sesizările, să depună notificări/cereri etc. în numele şi pe seama titularului locului de consum – găsiți aici modelul de împuternicire;
 3. la solicitarea clientului vulnerabil, transmiterea condiţiilor comerciale de furnizare a energiei electrice, a facturilor, a notificărilor, a plângerilor sau a oricăror materiale informative, pe cale electronică, într-un format care este compatibil cu programele de citire a documentelor.
Este interzisă deconectarea de la reţeaua electrică a clienţilor vulnerabili, inclusiv în situaţii de criză de energie electrică.
Informare ANRE privind drepturile clienților vulnerabili din motive de sănătate - poate fi descarcata aici

Tarife reglementate și alte taxe

 
 • Tarifele de distribuţie se aplică în baza unui contract de distribuţie tuturor utilizatorilor racordaţi la reţeaua electrică de distribuţie a operatorului de distribuţie, în concordanţă cu nivelul de tensiune la care este introdusă/extrasă energia electrică.
 • Tarifele de distribuţie sunt aprobate de ANRE în fiecare an pentru anul următor, pentru fiecare operator de distribuţie în parte și sunt unice pentru reţeaua de distribuţie deţinută de acesta.
 • Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.
Tarifele* specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice valabile începând cu data de 01 Ianuarie 2021 sunt prezentate în tabelul de mai jos:
  Operator de distribuție Nivel de tensiune Tarife* specifice de distribuție 01.01.2021 Tarife* energie reactiva  Ordin ANRE prin care au fost aprobate tarifele
(lei/MWh)    
E-Distribuție Banat S.A. IT 15,51
0.0899
217/2020
MT 38,27
JT 107,81
E-Distribuție Dobrogea S.A. IT 20,17 0.0899 218/2020
MT 42,8
JT 135,17
E-Distribuție Muntenia S.A. IT 10,41 0.09 219/2020
MT 34,55
JT 112,22
Delgaz Grid S.A. IT 19,9 0.09 216/2020
MT 42,51
JT 129,64
Distribuție Energie Oltenia S.A. IT 27,27 0.0899 215/2020
MT 51,42
JT 127,66
SDEE Muntenia Nord S.A. IT 18,72 0.0898 214/2020
MT 38,15
JT 127,88
SDEE Transilvania Nord S.A. IT 19,23 0.0899 221/2020
MT 47,12
JT 107,58
SDEE Transilvania Sud S.A. IT 22,23 0.0899 222/2020
MT 45,24
JT 111,31
*Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată (TVA).
 
 
 • Tarifele pentru serviciile de transport si de sistem sunt facturate clienților de către furnizorii de energie electrică iar aceștia, la rândul lor, achită contravaloarea sumelor facturate către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
 • Valoarea tarifelor pentru serviciile de transport si de sistem se aprobă de ANRE.
Tariful mediu pentru serviciul de transport, componentele tarifului de transport , de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL) , aplicabile de la 1 ianuarie 2021 conform Ordinului nr. 214/2020, precum și tariful pentru serviciul de sistem aplicabil de la 1 martie 2021 conform Ordinului nr. 10/2020  așa cum au fost modificate succesiv:
Tariful de transport – componenta de introducere a energiei electrice în rețea - TG 1,30 lei/MWh
Tariful de transport – componenta de extragere a energiei electrice în rețea  -TL 19,22 lei/MWh
Tariful pentru serviciul de sistem 10.82 lei/MWh
Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată (TVA).
 
 • Contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă este un tarif unitar, exprimat în lei/kWh, plătit lunar de fiecare consumator de energie electrică, în vederea creării resurselor financiare necesare aplicării schemei de sprijin stabilit pentru producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă.
 • Furnizorii clienţilor de pe teritoriul României facturează contribuţia consumatorilor cu care au încheiate contracte de furnizare/vânzare-cumpărare pentru energia electrică. Consumatorii de pe teritoriul României au obligația de a achita contravaloarea sumelor facturate de către furnizor. Furnizorii clienţilor de pe teritoriul României achită contravaloarea sumelor facturate către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
 • Aplicarea contribuţiei în procesul de facturare de către furnizori se realizează prin înmulţirea valorii unitare a contribuţiei (exprimate în lei/kWh), cu cantitatea de energie electrică activă (exprimată în kWh) facturată. Valoarea astfel stabilită se evidenţiază separat în factura transmisă clienţilor.
 • ANRE determină anual valoarea contribuţiei pentru cogenerare.
Prin Ordinul 111/2021 pentru modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 123/2017 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia, în vigoare de la data de 1 noiembrie 2021, a fost aprobată contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă la valoarea de 0,02554 lei/kWh, exclusiv TVA.
 
 • Certificatul verde reprezintă titlul ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei cantităţi de energie electrică. Certificatul se poate tranzacţiona, distinct de cantitatea de energie electrică pe care acesta o reprezintă, pe o piaţă organizată, în condiţiile legii.
 • Furnizorii de energie electrică sunt obligaţi să achiziţioneze anual un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi stabilite de ANRE pentru anul respectiv şi cantitatea de energie electrică, exprimată în MWh, furnizată anual consumatorilor finali.
 • În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia electrică, precizându-se temeiul legal. Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) şi preţul certificatelor verzi, calculat ca preţ mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată anonimă spot a certificatelor verzi în luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderată lunară disponibilă.
 • Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică regularizează valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, în funcţie de cota anuală stabilită de către ANRE, energia electrică furnizată şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul anterior, care nu poate fi mai mare decât preţul mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată anonimă spot a certificatelor verzi din anul anterior.
 
Potrivit Ordinului ANRE nr. Ordinul 237/2020, cota obligatorie estimata de achiziţie de certificate verzi de către operatorii economici care au obligaţia de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2021 este de 0,4505 certificate verzi/MWh.  
 
Vă informăm că, potrivit Codului Fiscal, s-a procedat la actualizarea nivelului accizelor cu creșterea prețurilor de consum comunicată oficial de Institutul Național de Statistică. Nivelul accizelor pentru electricitate actualizat pentru anul 2021 este următorul:
 • 2,61 lei/MWh - electricitate utilizată în scop comercial
 • 5,23 lei/MWh - electricitate utilizată în scop necomercial

ACTE NORMATIVE

Etichetă energie

Ca urmare a verificarii calculelor in baza carora a fost obtinuta eticheta pentru energia electrica furnizata in anul 2017, aceasta a suferit unele modificari. Va rugam sa gasiti mai jos eticheta modificata.

Indicatori de calitate

       

Rapoarte

Intrebari frecvente

Dacă nu am primit factura pentru furnizarea de energie, cum pot obţine o copie?
Puteți solicita o copie a facturii într-un punct de prezență al RCS & RDS S.A., prin Call-Center (apelând numărul de telefon 031.400.4401 pentru București sau 03XX.400.414 - unde XX reprezintă prefixul județului) sau prin trimiterea unui e-mail la adresa suport.energie@rcs-rds.ro.
 
Când pot transmite indexul autocitit?
Puteți transmite indexul autocitit oricând în ultimele 7 zile ale lunii calendaristice în curs.
 
Cum pot transmite indexul autocitit?
Indexul autocitit poate fi transmis prin oricare dintre următoarele modalități:
 • apelând numărul de telefon 0800410400 (apel gratuit);

 • prin intermediul contului dumneavoastră disponibil pe website-ul www.digiromania.ro, accesând ramura Serviciile mele – Digi Energy – Selectează adresa – Configurează – Trimite index.

În cazul în care întâmpinați dificultăți în transmiterea indexului autocitit, vă rugăm să apelați departamentul Relații Clienți sau să ne semnalați această situație prin e-mail la adresa suport.energie@rcs-rds.ro, precizând valoarea indexului pe care ați încercat să o transmiteți.
 
Cine efectuează citirea contorului?
Operatorul de distribuție la care este racordat locul de consum are obligaţia să efectueze citirea indexului grupului de măsurare pentru determinarea cantităţii de energie electrică furnizate clientului în vederea emiterii facturii pe baza consumului de energie electrică efectiv realizat.
 
Cât de des se efectuează citirea contorului?
Intervalul de citire a indexului grupului de măsurare, în vederea emiterii facturii pe baza consumului de energie electrică efectiv realizat, poate fi mai mare de o lună, dar nu trebuie să depăşească 6 luni.
În cazul prosumatorilor, periodicitatea de citire a indexului contorului în vederea facturării pe baza consumului de energie electrică măsurat este o lună calendaristică.
Clienții au obligația de a le asigura reprezentanților operatorului de distribuție accesul pentru citire la grupurile de măsurare.
 
Cum pot să modific convenția de consum?
Modificarea convenției de consum se poate realiza de către titularul contractului într-unul din punctele noastre de prezență sau prin apel la Call-Center (la numărul de telefon 031.400.4401, pentru București sau 03XX.400.414, unde XX reprezintă prefixul județului).
Puteți solicita modificarea convenției de consum oricând considerați că vi se va modifica consumul, cu condiţia să ne transmiteți noile valori cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea perioadei de facturare respective
 
Unde pot sesiza o întrerupere a energiei electrice?
În cazul în care doriți să reclamați întreruperea alimentării cu energie electrică sau fluctuații de tensiune, puteți să contactați direct operatorul de distribuție la care sunteți racordați. Pe factura dumneavoastră veți găsi numărul de telefon al operatorului de distribuție la care sunteți racordați.
 
Cum pot afla de întreruperile programate?
Operatorul de distribuție informează utilizatorii şi, în cazul utilizatorilor de tip client final, furnizorii acestora cu privire la data, ora, precum şi durata întreruperilor necesare, după cum urmează:
a) prin mass-media (minimum presă) şi pagina proprie de internet, în cazul locurilor de consum şi/sau de producere racordate la reţelele electrice de IT şi MT, cu excepţia celor aferente clienţilor prevăzuţi la lit. a), cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor;
b) prin mass-media (minimum presă) şi pagina proprie de internet, în cazul locurilor de consum şi/sau de producere racordate la reţelele electrice de JT, cu excepţia celor aferente clienţilor prevăzuţi la lit. a), cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor.
Pentru cazul în care contractul de distribuţie este încheiat între OD şi utilizator, OD informează utilizatorii şi individual, prin e-mail sau sms, dacă informaţiile privind adresa de e-mail sau numărul de telefon i-au fost puse la dispoziţie de către aceştia.
 
Ce înseamnă client vulnerabil?
Potrivit prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii final, aprobat prin Ordinul ANRE 235/2019, un client casnic este înregistrat drept client vulnerabil dacă:
a) are venituri reduse, situate până la un prag stabilit de instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale
b) titularul contractului de furnizare a energiei electrice declară pe propria răspundere că la locul de consum locuieşte o persoană care din motive de sănătate, pe baza documentelor eliberate de instituţii medicale abilitate/vârstă, necesită continuitatea alimentării locuinţei cu energie electrică.
 
Ce este un prosumator?
Prosumatorul este clientul final care deţine instalaţii de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă şi care poate stoca şi vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidenţială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în acelaşi sistem de distribuţie închis, cu condiţia ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activităţi să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară.
Vrem să ținem legătura.
Primești notificări cu oferte personalizate, mereu în avantajul tău!
Cookie-urile sunt importante chiar și atunci când nu sunt dulci. Ele vă permit să utilizați coșul de cumpărături, panoul de administrare al website-ului, să plățiți facturile, să vă personalizați experiența pe website, ne spun ce pagini au fost vizitate, ne ajută să măsurăm eficiența anunțurilor și ne oferă informații despre comportamentul pe acest website, permițându-ne să îmbunătățim comunicările și produsele.
Prin click pe “DA, ACCEPT” accepți utilizarea modulelor cookie pentru afișarea publicității personalizate, pentru utilizarea unor pluginuri social media și pentru a înțelege cum funcționează website-ul. Poți oricând modifica setările cu un click pebutonul “MODIFIC SETĂRILE”. Dacă vrei sa afli mai multe despre cookie-uri, te rugăm să dai un click aici.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste date sunt necesare pentru funcționarea website-ului, spre exemplu pentru a ține minte datele de logare, pentru a putea utiliza coșul de cumpărături, pentru o încărcare mai rapidă sau pentru randarea conținutului la rezoluția corespunzătoare și pentru a număra accesările. Prin aceste cookie-uri încercăm să îți oferim o experiență lipsită de întreruperi și deplin sigură.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, prv_level, DGROSESSV3PRI, DGROSESSV3PUB, DGROSESSV3API, cookie_campaign
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste cookie-uri culeg datele într-o manieră care nu identifică direct niciun vizitator/utilizator. Sunt foarte utile pentru a ne crea o idee despre audiență și despre calitatea traficului pe website și ne ajută să înțelegem ce și unde trebuie să îmbunătățim încât experiența ta să fie mai bună în viitor. Ne permit să aflăm despre creșterea popularității unui tip de browser sau a unei pagini anume, știind astfel să investim timp tocmai pentru aceste zone în defavoarea altor inițiative mai puțin relevante pentru tine.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google LLC google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
Cui nu-i place social media? Activarea acestora îți va permite să vizualizezi conținutul preluat din Facebook, Youtube sau alte asemenea platforme, atât poze cât și videoclipuri, cât și să utilizezi butoanele de Like sau Share și/sau alte funcții de distribuire conținut pentru situațiile în care decizi partajarea acestuia.. Pentru toate aceste funcționalități, avem nevoie de acceptul tău. L-am aprecia! 😊
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIV ITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.RESUME, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, DKV, S_GL, WIDE
FACEBOOK facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Suntem toți diferiți, din fericire. Ne ajută să deducem și înțelegem interesele și preferințele vizitatorilor, astfel încât să putem prezenta și/sau livra un conținut diferențiat și specific fiecăruia, atât ca publicitate, cât și conținut nativ al website-ului. Altfel, fără ele activate, vei vedea informații generice, care nu intră neapărat în zona ta de interese. Noi credem că un vizitator e mai mulțumit dacă primește ceva de care-i pasă și de aceea credem că un OK e binevenit!
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
FACEBOOK PIXELCODE facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
A11Y, ACT, CSM, P, PRESENCE, S, X-REFERER, XS, DPR
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica de confidențialitate